Beata Bajcar
Beata Bajcar
Ph.D., Psychology and Ergonomics Department, Wrocław University of Science and Technology, Poland
Verified email at pwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje
CS Nosal, B Bajcar
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2004
672004
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Psychologiczne uwarunkowania, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
382011
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Przegląd teorii i metod. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006
372006
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego 34, 2006
292006
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Gdańsk, Gdań. Wydaw. Psych, 2011
272011
Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania
B Bajcar
Przegląd Psychologiczny 43, 131-133, 2000
25*2000
When leaders become strategists. A new look at determinants of leadership styles through their relationship with strategic thinking
B Bajcar, J Babiak, CS Nosal
Procedia Manufacturing 3, 3669-3676, 2015
152015
Are All Managers Strategists? Thinkig and Behavioral Styles of Polish Managers
B Bajcar
Tadeusz Marek , Waldemar Karwowski , Marek Frankowicz , Jussi Kantola , and …, 2014
15*2014
Czas w umyśle stratega: perspektywa temporalna a wskaźnik zachowań strategicznych [Time perspective and an indicator of a strategic behaviour]
C Nosal, B Bajcar
Czasopismo Psychologiczne 5 (1), 55-68, 1999
141999
Self-esteem and cyberchondria: The mediation effects of health anxiety and obsessive–compulsive symptoms in a community sample
B Bajcar, J Babiak
Current Psychology, (First online) https://doi.org/10.1007/s12144-019-00216-x, 2019
132019
Future self-appraisals and global self-esteem: Who benefits more from thinking about the future, and why?
K Lachowicz-Tabaczek, B Bajcar
Self and Identity 16 (4), 460-479, 2017
132017
Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu/Multidimensionality od personal time conceptions
B Bajcar
Roczniki Psychologiczne 3, 71-93, 2000
122000
Cyberchondria and its measurement. The Polish adaptation and psychometric properties of Cyberchondria Severity Scale CSS-PL
B Bajcar, J Babiak, A Olchowska-Kotala
Polish Psychiatry 53 (1), https://doi.org/10.12740/PP/81799, 2019
112019
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik metody
C Nosal, B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006
102006
Heterogeneity of leadership styles as behavioral units: the role of personality in searching for leadership profiles
J Babiak, B Bajcar, CS Nosal
Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education, 107-120, 2017
9*2017
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
A Gąsiorowska, B Bajcar
Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego,[w:] A. Grzechnik (red …, 2006
92006
Kwestionariusz styl myślenia i działania strategicznego-nowe narzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego
B Bajcar
Studia Psychologiczne 50 ((2)), 5-24, 2012
82012
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ń nowe narzędzie dla doradcy zawodowego
A Gąsiorowska, B Bajcar
Zeszyty Infomacyjne_Metodyczne Doradcy Zawodowego 37 (27-78), 2006
8*2006
Skala orientacji temporalnej AION-2000. Podręcznik metody [Temporal Orientation Questionnaire TOQ AION-2000]
CS Nosal, B Bajcar
Skala orientacji temporalnej AION-2000. Podręcznik metody [Temporal …, 2002
7*2002
Zmiana paradygmatu diagnozy zainteresowań w doradztwie zawodowym
B Bajcar, A Gąsiorowska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne, j Departament Rynku Pracy, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20