Goran S. Milovanovic
Goran S. Milovanovic
Wikimedia Deutschland
Verified email at wikimedia.de - Homepage
TitleCited byYear
Semantic memory redux: An experimental test of hierarchical category representation
GL Murphy, JA Hampton, GS Milovanovic
Journal of memory and language 67 (4), 521-539, 2012
152012
Globalni građani–Empirijska studija korisnika Interneta u Srbiji 2003
N Golčevski, G Milovanović
CePIT, BOŠ, 2004
92004
Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, vodnik
M Breščak, B Jaki, M Kambič, G Milovanović, T Ponebšek, K Preininger, ...
Narodna galerija, 2012
62012
Bias toward sufficiency and completeness in causal explanations
B Rehder
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 29 (29), 2007
62007
Efekti kontekstualnih varijabli na proces semantičke verifikacije
G Milovanović, I Ivanović
61996
Challenges and opportunities for ELSI early career researchers
J Bell, M Ancillotti, V Coathup, S Coy, T Rigter, T Tatum, J Grewal, ...
BMC medical ethics 17 (1), 37, 2016
42016
Efekti konteksta u zadatku kategorizacije pripadnika prirodnih kategorija
G Milovanović
LEP Saopštenje 63, 1998
41998
ur.(2003) Aspekti globalizacije
V Pavićević, V Petrović, I Pantelić, M Sitarski, G Milovanović
Beograd: Beogradska otvorena škola, 0
4
Efekat semantičke kongruencije u verifikaciji predikativnih iskaza
G Milovanović
31995
Perspektive umrežavanja: internet u 8 gradova Jugoistočne Evrope
N Golčevski, G Milovanović, M Petrović, M Sitarski
Beograd: BOŠ i Dosije, 2005
22005
Racionalnost saznanja: metateorijska i metodološka analiza formalnih kognitivnih teorija
GS Milovanović
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2013
12013
Internet pregled: Beograd 2002.
G Milovanović, I Bakić, N Golčevski
Beograd: Centar za proučavanje informacionih tehnologija (CEPIT), 2002
12002
Confidence Theory: Belief Formation in Choice under Risk
G Milovanović
Available at SSRN 2374501, 2014
2014
Heterogeneity in Probability Distortion from Real World Statistics
G Milovanović, M Krstić, M Vujović, O Filipović
20th Empirical Studies in Psychology (EIP14), 2014
2014
Establishing Decentralized Service Improvement Network (DSIN) for primary health care: the Serbian experienceBojana Matejic
B Matejic, J Tanasic, V Bjegovic Mikanovic, T Bajic, G Milovanovic, ...
European Journal of Public Health 23 (suppl_1), 2013
2013
Prvi listi: začetki umetniške grafike na Slovenskem: 1900-1920:[Lamutov likovni salon, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 20. junij-3. avgust 2008, Umetnostna …
A Smrekar, T Badovinac, M Brecelj, A Borin, B First, G Milovanović, ...
Narodna galerija, 2008
2008
Pogled na žensko in tujca v slovenskem filmu devetdesetih: pregled ideološkega diskurza dveh podob v slovenskem filmu s poudarkom na obdobju poosamosvojitve
G Milovanović, ED Bahovec, S Pelko
G. Milovanović, 2004
2004
Contextual effects in categorization task with natural categories
G Milovanović
Psihologija 33 (1-2), 53-74, 2000
2000
The effect contextual variables on semantic verification process
G Milovanović, I Ivanović
Psihološka istraživanja 10, 201 - 231, 1999
1999
The effect of typicality on verification of affirmative and negative predicative statements
G Milovanović, A Orlić
Psihološka istraživanja 10, 233 - 250, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20