Folgen
Adri Breed
Adri Breed
North-West University, South Afrrica
Bestätigte E-Mail-Adresse bei nwu.ac.za - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Die grammatikalisering van aspek in Afrikaans: 'n Semantiese studie van perifrastiese progressiewe konstruksies
A Breed
North-West University, Potchefstroom, 2012
292012
Periphrastic progressive constructions in Dutch and Afrikaans: A contrastive analysis
A Breed, F Brisard, B Verhoeven
Journal of Germanic Linguistics 29 (4), 305-378, 2017
142017
Human impersonal pronouns in Afrikaans: A double questionnaire-based study
D Van Olmen, A Breed
Language sciences 69, 1-29, 2018
122018
Postulêre werkwoorde as progressiewe merkers in Afrikaans en Nederlands
A Breed, F Brisard
Internationale Neerlandistiek 53 (1), 3-28, 2015
122015
The subjective use of postural verb in Afrikaans (I): evolution from progressive to modal
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 1-21, 2017
112017
Aspek in Afrikaans: n teoretiese beskrywing
A Breed
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
102016
'Aan die'en'besig'in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies:'n korpusondersoek (2)
A Breed, G Van Huyssteen
Suid–Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015
102015
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse kaleidoskoop-bestekopname en standpunte
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4), 708-725, 2014
102014
Die DBAT: n Onbekende digitale taalkundemuseum
A Breed, W Carstens, J Olivier
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
82016
A corpus-based study of the human impersonal pronoun ('n) mens in Afrikaans: Compared to men and een mens in Dutch
D Van Olmen, A Breed, B Verhoeven
Languages in Contrast 19 (1), 79-105, 2019
72019
Human impersonal pronouns in West Germanic: A questionnaire-based comparative study of Afrikaans, Dutch and English
D Van Olmen, A Breed
Studies in Language 42 (4), 798-846, 2018
72018
The subjective use of postural verbs in Afrikaans (II): a corpus analysis of CPV en in Zefrikaans
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 23-43, 2017
72017
Die hedetyd is iets van die verlede:'n taalkundige motivering vir die'hedetydskryfkunstradisie'in Afrikaans
A Breed
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and …, 2013
52013
'n Ondersoek na 'n werkswyse: Die herskryf van 'n Afrikaanse roman 'n draaiboek.
A Breed, F Greyling
Literator 31 (2), 83-116, 2009
5*2009
Developing and validating a visual questionnaire for the study of impersonalisation strategies: A design thinking approach
A Breed, JA Chan, D van Olmen
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 39 (2), 152-176, 2021
42021
Postulêre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans–'n ondersoek vanuit'n grammatikaliseringsperspektief
CA Breed, CA Van Aardt
Stellenbosch Papers in Linguistics 46 (1), 1-24, 2016
42016
Die herskryf van die roman Die swye van Mario Salviati van Etienne van Heerden as 'n draaiboek, met spesifieke focus op identiteit, hibriditeit en liminaliteit.
A Breed
North-West University, South Africa, 2007
42007
’n Diachroniese benadering tot die ontwikkeling van die progressiewe perifrastiese konstruksies in Afrikaans en Nederlands:’n Korpusondersoek
R Wierenga, A Breed
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 61 (2), 588-619, 2021
32021
The passive as an impersonalisation strategy in Afrikaans and Dutch: A corpus investigation
A Breed, D Van Olmen
Dutch Crossing 45 (2), 171-207, 2021
32021
Menslike onpersoonlike voornaamwoorde in Nederlands vanuit’n dubbelvraelysaanpak.’n Vergelyking met Afrikaans’
A Breed, D Van Olmen
Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans 24 (2), 2017, 2017
32017
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20