Follow
Красноруцький Олексій Олександрович, Krasnorutskyy Oleksiy, Красноруцкий Алексей Александрович
Красноруцький Олексій Олександрович, Krasnorutskyy Oleksiy, Красноруцкий Алексей Александрович
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮІ Данько
Харків:Міськдрук, 2009
65*2009
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2014
342014
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
332012
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
Київ: ННЦ ІАЕ, 2005
222005
Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки
ІЮ Гришова, ОО Красноруцький
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів…, 2015
192015
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
19*2006
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
OO Krasnorutskyy, YO Zaytsev
Український журнал прикладної економіки 1 (1), 100-113, 2016
182016
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 5-10, 2016
172016
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
162006
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.Економіка АПК і природокористування.—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
152008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
152005
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 2003
152003
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Вісник НУ Львівська політехніка: Економічні науки.—2008.—Вип 9 (71), 86-93, 2008
142008
Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity
OO Krasnorutskyi, SV Rudenko
Науковий вісник Полісся, 140-145, 2016
132016
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Вип 9, 31-35, 2008
132008
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 24-30, 2014
122014
Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України; 2-е вид., доп
ПТ Саблук
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
122008
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2015
112015
Методичні протиріччя в оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький
Економіка АПК 12, 103-108, 2011
112011
Теоретичне значення категорії розподіл продукції для досліджень функціонування аграрного ринку
ОО Красноруцький, ВМ Онегіна
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і…, 2013
102013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20