Follow
Birchenko Nataliia О., Бірченко Наталія Олександрівна (ORCID: 0000-0002-8336-2685)
Birchenko Nataliia О., Бірченко Наталія Олександрівна (ORCID: 0000-0002-8336-2685)
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine. Державний біотехнологічний університет
Verified email at BTU.KHARKOV.UA
Title
Cited by
Cited by
Year
Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration
V Babenko, N Chebanova, N Ryzhikova, S Rudenko, N Birchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-12, 2018
342018
Corporate governance attributes and accounting conservatism: Evidence from China
O Pasko, F Chen, N Birchenko, N Ryzhikova
Studies in Business and Economics 16 (3), 173-189, 2021
212021
Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери
ОМ Гіржева, НО Бірченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2017
132017
Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства
ОМ Гіржева, НО Бірченко
ХНТУСГ, 2016
62016
Правові основи державного регулювання інвестиційної діяльності
НІ Рижикова, НО Бірченко, ВМ Невмержицький
Український журнал прикладної економіки 5 (3), 82-91, 2020
52020
Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів
НІ Рижикова, НО Бірченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2016
52016
Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств
НО Бірченко, СВ Руденко, АМ Ряснянська
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 191-197, 2022
42022
Особливості ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств
НО Бірченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і…, 2013
42013
Генезис наукових поглядів на категорію ризик
НО Бірченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і…, 2011
42011
ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ЛАІ Бірченко Н.О.
VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ринкова трансформація…, 2016
32016
Інноваційні агротехнології в ризик-менеджменті сільськогосподарських товаровиробників
НО Бірченко
Вісник ДУ „Львівська політехніка”: Проблеми економіки та управління.–Львів…, 2008
32008
Економічна оцінка ризиків основної діяльності сільськогосподарських товаровиробників
НО Бірченко
Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджмент.––2009.––Вип 4, 76-82, 2009
22009
State support in physical infrastructure updating of agricultural enterprises
T Marenich, S Zaika, O Lutsenko, L Polyvana, N Birchenko
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 27-31, 2019
12019
Стратегічні засади ризик-менеджменту підприємств агропродовольчої сфери
НО Бірченко
Харків, 2017
12017
СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
O Mandych, N Babko, O Nakisko, N Birchenko, O Girzheva
SWorldJournal, 132-138, 2023
2023
Current state of technology transfer in Ukraine and the world in the face of modern challenges
O Mandych, N Babko, O Girzheva, O Nakisko, N Birchenko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 16, 2023
2023
Цифрова трансформація як інструмент управління підприємством
НО Бірченко
Ломжа, МАПН; Харків, ДБТУ, 2023
2023
Methodological approaches to the harmonization of investment and operational costs of the grain industry
V Makohon, N Birchenko, O Lutsenko
The University of Technology in Katowice Press, 2023
2023
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРЕЙСКУРАНТІВ
А Непран, О Гіржева, Н Бірченко, О Хлопоніна-Гнатенко, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (44), 92-99, 2022
2022
Обліково-аналітичне забезпечення як інструмент управління ризиками діяльності підприємства
НО Бірченко
Харків: ДБТУ, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20