Follow
Birchenko Nataliia О., Бірченко Наталія Олександрівна (ORCID: 0000-0002-8336-2685)
Birchenko Nataliia О., Бірченко Наталія Олександрівна (ORCID: 0000-0002-8336-2685)
State Biotechnological University. UKRAINE
Verified email at BTU.KHARKOV.UA
Title
Cited by
Cited by
Year
Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration
V Babenko, N Chebanova, N Ryzhikova, S Rudenko, N Birchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-12, 2018
292018
Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери
ОМ Гіржева, НО Бірченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
102017
Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства
ОМ Гіржева, НО Бірченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
62016
Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів
НІ Рижикова, НО Бірченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Особливості ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств
НО Бірченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
42013
ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ЛАІ Бірченко Н.О.
VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ринкова трансформація …, 2016
32016
Генезис наукових поглядів на категорію «ризик»
НО Бірченко
ВІсник Сумського національного аграрно го університету. Серія «Економіка та …, 2011
32011
Інноваційні агротехнології в ризик-менеджменті сільськогосподарських товаровиробників
НО Бірченко
Вісник ДУ „Львівська політехніка”: Проблеми економіки та управління.–Львів …, 2008
32008
Економічна оцінка ризиків основної діяльності сільськогосподарських товаровиробників
НО Бірченко
Вісник СНАУ, серія «Економіка та менеджмент».––2009.––Вип 4, 76-82, 2009
22009
Методичні аспекти проведення аудиту витрат діяльності підприємства
ОА Кротова, СП Рахільчук, НО Бірченко
ХНТУСГ, 2019
12019
State support in physical infrastructure updating of agricultural enterprises
T Marenich, S Zaika, O Lutsenko, L Polyvana, N Birchenko
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 27-31, 2019
12019
Напрями удосконалення розрахунків з постачальниками та покупцями
МВ Телятник
Рекомендовано Вченою радою Харківського національного технічного …, 2018
12018
Стратегічні засади ризик-менеджменту підприємств агропродовольчої сфери
НО Бірченко
Харків, 2017
12017
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРЕЙСКУРАНТІВ
А Непран, О Гіржева, Н Бірченко, О Хлопоніна-Гнатенко, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (44), 92-99, 2022
2022
Corporate Governance Attributes and Accounting Conservatism: Evidence from China
O Pasko, F Chen, N Birchenko, N Ryzhikova
Studies in Business and Economics 16 (3), 173-189, 2021
2021
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТВ Таран, ОО Загорулько, НО Бірченко
The 6th International scientific and practical conference “Modern directions …, 2021
2021
КРЕДИТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
НО Бірченко
The 2nd International scientific and practical conference “Results of modern …, 2021
2021
Науково-дослідна робота студентів як необхідна складова підготовки висококваліфікованих фахівців
НО Бірченко
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта …, 2021
2021
Власний капітал як об'єкт бухгалтерського обліку
ВО Волошина, АВ Сухова
ХНТУСГ, 2021
2021
Диференціація стратегій для потреб обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту
РФ Бруханський
Стильна типографія, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20