Folgen
Pasi Moisio
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Suomalaisten hyvinvointi 2014
M Vaarama, S Karvonen, L Kestilä, P Moisio, A Muuri
THL, 2014
1892014
Social mobility over three generations in Finland, 1950–2000
J Erola, P Moisio
European sociological review 23 (2), 169-183, 2007
1642007
A latent class application to the multidimensional measurement of poverty
P Moisio
Quality and Quantity 38, 703-717, 2004
1282004
Suomalaisten hyvinvointi 2008
P Moisio, S Karvonen, J Simpura, M Heikkilä
Stakes, 2008
1102008
Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, Norway and Finland
TM Kauppinen, A Angelin, T Lorentzen, O Bäckman, T Salonen, P Moisio, ...
Journal of European Social Policy 24 (3), 273-288, 2014
932014
Poverty dynamics corrected for measurement error
R Breen, P Moisio
The Journal of Economic Inequality 2, 171-191, 2004
902004
Suhteellinen köyhyys Suomessa
P Moisio
Stakes, 2006
842006
Intergenerational Transmission of Poverty in Finland in the 1990s
I Airio, P Moisio, M Niemelä
European Journal of social security 7 (3), 253-269, 2005
662005
Unemployment and economic security for young adults in F inland, N orway and S weden: From unemployment protection to poverty relief
T Lorentzen, A Angelin, E Dahl, T Kauppinen, P Moisio, T Salonen
International Journal of Social Welfare 23 (1), 41-51, 2014
652014
Tuloerojen, köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien kehitys
P Moisio
Suomalaisten hyvinvointi 2010, 180, 2010
642010
Koettu yksinäisyys demografisten ja sosioekonomisten taustatekijöiden mukaan Suomessa vuosina 1994 ja 2006
P Moisio, T Rämö
Stakes, 2007
502007
Johdanto
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Teoksessa Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim …, 2010
482010
Poverty dynamics according to direct, indirect and subjective measures: Modelling Markovian processes in a discrete time and space with error
P Moisio
Stakes, 2004
472004
Suomalaisten hyvinvointi
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010
462010
Köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien kehitys
P Moisio
Teoksessa Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari & Simpura, Jussi & Heikkilä, Matti …, 2008
462008
Kasvanut polarisaatio lapsiperheiden parissa
P Moisio
Teoksessa Mikko Kautto (toim.) Suomalaisten hyvinvointi. Helsinki: Stakes, 36-56, 2006
412006
Suomalaisten hyvinvointi ja elinolot 2000-luvulla
S Karvonen, P Moisio, J Simpura
Teoksessa: J. Lammi-Taskula, S. Karvonen & S. Ahlström (toim …, 2009
392009
Jähmettyikö Suomi?: sosiaalinen liikkuvuus ja pitkäaikaistyöttömyys Suomessa 1970-1995
J Erola, P Moisio
Sosiologia 39 (2002): 3, 2002
332002
Hyvinvointipolitiikka 2010-luvulla
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Teoksessa M. Vaarama, P. Moisio & S. Karvonen (toim.) Suomalaisten …, 2010
322010
Johdanto
P Moisio, S Karvonen, J Simpura, M Heikkilä
Teoksessa Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari & Simpura, Jussi & Heikkilä, Matti …, 2008
312008
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20