Feride Karaca
Feride Karaca
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A path model for technology integration into elementary school settings in Turkey
F Karaca, G Can, S Yildirim
Computers & Education 68, 353-365, 2013
902013
An Investigation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Based on a Variety of Characteristics.
F Karaca
International Journal of Higher Education 4 (4), 128-136, 2015
292015
Factors associated with technology integration to elementary school settings: a path model
F Karaca
Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara …, 2011
162011
İlköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç ve gereçleri kullanmaktadırlar
F Karaca
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 131-148, 2011
162011
Technology utilisation in elementary schools in Turkey’s capital: a case study
F Karaca, G Can, S Yildirim
Educational Studies 39 (5), 552-567, 2013
132013
Teacher and student perceptions about technology use in an elementary school in Ankara
F Karaca
Journal of Social Studies Education Research 2 (2), 43-59, 2011
112011
Undergraduate students’ purposes of utilizing social networks: A survey research
F Karaca
European Journal of Research on Education 3 (2), 50-57, 2015
62015
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Akıllı Telefon Kullanma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
F Karaca
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 581-597, 2017
52017
Elementary School Teachers' Instructional Design Process: An Insight into Teachers’ Daily Practices
F Karaca, S Yildirim, E Kiraz
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2008
42008
Investigating the relationships between adolescents’ levels of cognitive absorption and cyberloafing activities according to demographic characteristics
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 285-315, 2018
32018
Ergenlerin demografik özelliklerine göre bilişsel kapılma ve siber aylaklık etkinlik düzeylerinin incelenmesi
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Addicta: The Turkish Journal On Addictions 5 (2), 285-315, 2018
32018
Perceptions of the school staff for the curriculum change at a K12 school setting
MH Baturay, F Karaca
8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, 2008
32008
Implementation of technology related professional development strategies in an elementary school in Ankara
F Karaca, S Yildirim
Mersin University Journal of the Faculty of Education 9 (1), 24-33, 2013
22013
Perceptions of the school staff for the curriculum change at a K12 school setting” 8th International Educational Technology Conference
MH Baturay, F Karaca
Online papers, 2008
22008
Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin …
F KARACA, N AKTAŞ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 212-230, 2019
12019
Integration of Computer Technology into Turkish Early Childhood Curriculum
P Yuksel, F Karaca, S Yildirim
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2008
12008
Perceptions of school staff for technological changes: an analysis of the administrative processes
F Karaca, MH Baturay
8th International Educational Technology Conference Proceedings Book, 376-380, 2008
12008
Social network addiction scale development: Validity and reliability study
F Karaca, OG Yıldırım, T Kulaksız
2019
Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
F Karaca
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (3), 34-45, 2017
2017
Development of a Scale to Determine High School Students’ Purposes for the Utilization of Social Networks via Smart Phones1
APDF Karaca, MA Tamer
E-International Journal of Educational Research 8 (3), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20