Follow
Suzana Ignjatovic
Suzana Ignjatovic
Institute of Social Sciences
Verified email at idn.org.rs - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The transition of young people in a transitional society: The case of Serbia
S Tomanović, S Ignjatović
Journal of Youth Studies 9 (3), 269-285, 2006
1122006
Mladi u tranziciji: Izmedju porodice porekla i porodice opredeljenja/The young people in Serbia between the family of origin and family of orientation
S Tomanović, S Ignjatović
u: Nikolić, Milan i Mihajlović, Srećko et al, Mladi zagubljeni u tranziciji …, 2004
55*2004
Aktuelni problemi u istraživanju tranzicije u odraslost sa osvrtom na Srbiju
S Ignjatović
Stanovništvo 47 (1), 7-22, 2009
412009
Kvalitetno obrazovanje za sve: izazovi reforme obrazovanja u Srbiji
T Kovač-Cerović
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Sektor za razvoj …, 2004
40*2004
THE SIGNIFICANCE AND MEANING OF FAMILY TRANSITIONS FOR YOUNG PEOPLE. THE CASE OF SERBIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
S Tomanovic, S Ignjatovic
ANNALES - Annals for Istrian and Mediterranean Studies, 2010
352010
Attitudes on transition to adulthood among young people in Serbia
S Tomanović, S Ignjatović
Sociologija 48 (1), 55-72, 2006
322006
Mladi zagubljeni u tranziciji (The young people lost in transition)
M Nikolić, S Mihailović, S Tomanović, S Ignjatović, Z Šram, D Popadić, ...
Centar za proučavanje alternativa, 2004
32*2004
‘Are we there yet?’Citizens of Serbia and public policy on gender equality within the EU accession context
S Ignjatović, A Bošković
European Journal of Women's Studies 20 (4), 425-440, 2013
292013
Socijalni kapital: od akademskih rasprava do javne politike (Социјални капитал)
S Ignjatović
Beograd: Institut društevenih nauka, 2011
23*2011
Građanke i građani Srbije o rodnoj ravnopravnosti: javno mnjenje Srbije o rodnoj ravnopravnosti
S Ignjatović, D Pantić, A Bošković, Z Pavlović
Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike …, 2011
162011
Socijalni kapital i prostor
S Ignjatović, S Tomanovic
Sociologija i prostor 49 (3 (191)), 269-286, 2012
13*2012
Nasleđe Rejmona Budona/ The legacy of Raymond Boudon
S Ignjatovic
Sociologija 58 (1), 32-52, 2016
11*2016
Understanding ethnic conflicts through rational choice: A review article
A Bošković, S Ignjatovic
ethnos 77 (2), 290-296, 2012
112012
„Eshatološka “rasprava o budućnosti antropologije. Koncept krize antropologije u zborniku The End of Anthropology
S Ignjatović
Етноантрополошки проблеми 10 (1), 43-54, 2015
102015
Povezanost metodološkog, kulturnog i političkog individualizma u društvenim naukama
S Ignjatović
Institut društvenih nauka, 2017
82017
Regionalne specifičnosti tranzicije u odraslost u Evropi iz socio-demografske perspektive
S Ignjatović, K Natalije
Regional Characteristics of Transition to Adulthood in Europe from Socio …, 2010
8*2010
Kvalitativna primenjena istraživanja u okviru socijalnih intervencija i programa javne politike sa posebnim osvrtom na fokus grupe
S Ignjatović
Sociologija/Sociology: Journal of Sociology, Social Psychology & Social …, 2020
7*2020
Kognitivna teorija akcije Rejmona Budona
SD Ignjatović
Универзитет у Београду, 2014
72014
Komparacija primene teorije racionalnog izbora u sociologiji i antropologiji
S Ignjatović
Institut društvenih nauka, 2012
72012
Fukujamino shvatanje socijalnog kapitala
S Ignjatović
Sociologija 50 (1), 35-53, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20