Alexandra Zerck
Alexandra Zerck
Zugehörigkeit unbekannt
Bestätigte E-Mail-Adresse bei fu-berlin.de
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
OpenMS–an open-source software framework for mass spectrometry
M Sturm, A Bertsch, C Gröpl, A Hildebrandt, R Hussong, E Lange, ...
BMC bioinformatics 9 (1), 1-11, 2008
9512008
LGALS3BP regulates centriole biogenesis and centrosome hypertrophy in cancer cells
ML Fogeron, H Müller, S Schade, F Dreher, V Lehmann, A Kühnel, ...
Nature communications 4 (1), 1-14, 2013
552013
Optimal de novo design of MRM experiments for rapid assay development in targeted proteomics
A Bertsch, S Jung, A Zerck, N Pfeifer, S Nahnsen, C Henneges, ...
Journal of proteome research 9 (5), 2696-2704, 2010
412010
An iterative strategy for precursor ion selection for LC-MS/MS based shotgun proteomics
A Zerck, E Nordhoff, A Resemann, E Mirgorodskaya, D Suckau, K Reinert, ...
Journal of proteome research 8 (7), 3239-3251, 2009
232009
Optimal precursor ion selection for LC-MALDI MS/MS
A Zerck, E Nordhoff, H Lehrach, K Reinert
BMC bioinformatics 14 (1), 56, 2013
102013
Network integration and modelling of dynamic drug responses at multi-omics levels
N Selevsek, F Caiment, R Nudischer, H Gmuender, I Agarkova, ...
Communications biology 3 (1), 1-15, 2020
2020
Optimal precursor ion selection for LC-MS/MS based proteomics
A Zerck
2014
OpenMS—An Open Source Framework for Mass Spec-trometry Data
C Bielow, S Aiche, S Andreotti, A Bertsch, C Gröpl, R Hussong, N Pfeifer, ...
German Conference on Bioinformatics 2009, 154, 0
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–8