Παρακολούθηση
Ioannis Giovos
Ioannis Giovos
iSea, Environmental Organization for the Preservation of the Aquatic Ecosystems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isea.com.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Citizen-science for monitoring marine invasions and stimulating public engagement: a case project from the eastern Mediterranean
I Giovos, P Kleitou, D Poursanidis, I Batjakas, G Bernardi, F Crocetta, ...
Biological Invasions 21, 3707-3721, 2019
1282019
Biological invasions in conservation planning: a global systematic review
V Mačić, PG Albano, V Almpanidou, J Claudet, X Corrales, F Essl, ...
Frontiers in Marine Science 5, 178, 2018
952018
From sea monsters to charismatic megafauna: changes in perception and use of large marine animals
C Mazzoldi, G Bearzi, C Brito, I Carvalho, E Desiderà, L Endrizzi, L Freitas, ...
PLoS One 14 (12), e0226810, 2019
812019
Fishermen's perception on the sustainability of small‐scale fisheries and dolphin–fisheries interactions in two increasingly fragile coastal ecosystems in western Greece
J Gonzalvo, I Giovos, DK Moutopoulos
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25 (1), 91-106, 2015
812015
New Mediterranean Biodiversity Records (July 2017)
V Gerovasileiou, ESHK Akel, O Akyol, G Alongi, F Azevedo, N Babali, ...
Institouton Okeanografikon kai Alieutikon Ereunon, 2017
772017
Identifying recreational fisheries in the Mediterranean Sea through social media
I Giovos, I Keramidas, C Antoniou, A Deidun, T Font, P Kleitou, J Lloret, ...
Fisheries Management and Ecology 25 (4), 287-295, 2018
742018
Updating the occurrences of Pterois miles in the Mediterranean Sea, with considerations on thermal boundaries and future range expansion
C Dimitriadis, M Galanidi, A Zenetos, M Corsini-Foka, I Giovos, ...
Mediterranean marine science 21 (1), 62-69, 2020
612020
Unpublished Mediterranean records of marine alien and cryptogenic species
S Katsanevakis, D Poursanidis, R Hoffman, J Rizgalla, SBS Rothman, ...
BioInvasions Records 9 (2), 165-182, 2020
612020
Monitoring uncommon and non-indigenous fishes in Italian waters: One year of results for the AlienFish project
F Tiralongo, AO Lillo, D Tibullo, E Tondo, CL Martire, R D’Agnese, ...
Regional Studies in Marine Science 28, 100606, 2019
602019
New Mediterranean Biodiversity Records (December 2017)
C Stamouli, EHK Akel, E Azzurro, R Bakiu, AA Bas, G Bitar, YÖ Boyaci, ...
Mediterranean Marine Science 18 (3), 534-556, 2017
602017
MEDLEM database, a data collection on large Elasmobranchs in the Mediterranean and Black seas
C Mancusi, R Baino, C Fortuna, LG De Sola, G Morey, MN Bradai, ...
Mediterranean Marine Science 21 (2), 276-288, 2020
572020
Fishery reforms for the management of non-indigenous species
P Kleitou, F Crocetta, S Giakoumi, I Giovos, JM Hall-Spencer, S Kalogirou, ...
Journal of Environmental Management 280, 111690, 2021
542021
Integrating local ecological knowledge, citizen science and long‐term historical data for endangered species conservation: Additional records of angel sharks (Chondrichthyes …
I Giovos, VO Stoilas, SAA Al‐Mabruk, N Doumpas, P Marakis, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (6), 881-890, 2019
532019
Biomarkers of Exposure to Chemical Contamination in the Commercial Fish Species Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788): A Particular Focus on Plastic Additives
A Salvaggio, F Tiralongo, E Krasakopoulou, D Marmara, I Giovos, R Crupi, ...
Frontiers in Physiology 10, 905, 2019
492019
Assessing multiple sources of data to detect illegal fishing, trade and mislabelling of elasmobranchs in Greek markets
I Giovos, M Arculeo, N Doumpas, D Katsada, M Maximiadi, Ε Mitsou, ...
Marine Policy 112, 103730, 2020
432020
New Mediterranean biodiversity records (April, 2019)
V Kousteni, R Bakiu, A Benhmida, F Crocetta, V Di Martino, ...
Hellenic Centre for Marine Research, 2019
402019
Biological invasions in conservation planning: a global systematic review
V Macic, PG Albano, V Almpanidou, J Claudet, X Corrales, F Essl, ...
Frontiers in Marine Science 5, 178-178, 2018
402018
The Case of Lionfish (Pterois miles) in the Mediterranean Sea Demonstrates Limitations in EU Legislation to Address Marine Biological Invasions
P Kleitou, JM Hall-Spencer, I Savva, D Kletou, M Hadjistylli, E Azzurro, ...
Journal of Marine Science and Engineering 9 (3), 325, 2021
362021
On the importance of citizen-science: the first record of Goniobranchus obsoletus (Rüppell & Leuckart, 1830) from Cyprus (Mollusca: gastropoda: Nudibranchia)
P Kleitou, I Giovos, W Wolf, F Crocetta
Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre, 2019
362019
First records of the fish Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) and Acanthurus sohal (Forsskål, 1775) in the Mediterranean Sea
I Giovos, G Bernardi, G Romanidis-Kyriakidis, D Marmara, P Kleitou
Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC), 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20