Folgen
GÜLPINAR KELEMCI
GÜLPINAR KELEMCI
Professor der Marketing, Marmara University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei marmara.edu.tr
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir uygulama
G KELEMCI SCHNEIDER, AB CERİTOĞLU
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
41*2010
Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye'deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
C Baumgarth, G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
342008
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satınalma Davranışlarında Türk-Alman Toplumu Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
PQDT-Global, 2002
152002
Kriz yönetimi
H Sumer, H Pernsteiner
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009
102009
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
A Uslu, G Kelemci, AB Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2002
82002
The role of the local products in a global World an investigation in İstanbul
G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
62010
Müşteri yaşam boyu değeri hesaplama modelleri ve model değişkenlerine genel bir bakış
GK Schneider, D Sağlam
Pazarlama Dünyası Dergisi 21 (5), 32-38, 2007
62007
Impulse für die Markenforschung und Markenführung
C Baumgarth, G Schneider Kelemci, B Ceritoglu
Springer-Verlag, 2009
52009
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma Davranışlarında Türk-Alman Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
42002
Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci, Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları
A Uslu, G Kelemci
Öneri Dergisi, Ocak, 9-13, 2000
42000
Kült film içerikleri ve karakterlerinin Twitter üzerinden marka iletişimde kullanılması: Star Wars üzerine bir inceleme
G Kelemci, G Güsan
İletişim Çalışmaları 207, 225, 2016
32016
Tüketicilerde marka kişiliği algısı ile marka tercihine ilişkin bir analiz: Hijyenik ürünler sektöründe bir uygulama
G Kelemci, C Bodur
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, 2-6, 2009
32009
SİNSİ (TUZAK) PAZARLAMANIN MARKA FARKINDALIĞI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖRNEĞİ
G Kelemci, E Karapınar
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 17 (2), 185-203, 2016
22016
Ist CHANEL wirklich stärker als NIVEA? Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider, B Ceritoğlu
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung, 167-193, 2010
22010
Politik Pazarlamada Marka Kişiliği Boyutlarının Analizi: Türkiye’deki Siyasal Partiler Üzerine Bir Araştırma
G Kelemci, G Güsan, E Karapınar, O Hazır
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
12017
TÜKETİCİ RUH HALİ-HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK İSTENEN BEDEL FİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ
G KELEMCİ, GG KÖSE, ALP Ayça
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (2), 225-254, 0
1
YATIRIMCI ODAKLI MARKA DENKLİĞİ ALGISI, YATIRIM YAPMA EĞİLİMİ VE FİNANSAL RİSK TOLERANSI İLİŞKİSİNDE BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
G Kelemci, GG Köse, MU Polat
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (3), 918-943, 2021
2021
VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION
G Kelemci, E Yildiz, G Gusan
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (4), 423-437, 2017
2017
Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
2010
Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken Carsten Baumgarth, Gülpinar Kelemci-Schneider und Bahar Cerito÷ lu
IC wirklich stärker als NIVEA
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
2010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20