Follow
GÜLPINAR KELEMCI
GÜLPINAR KELEMCI
Professor der Marketing, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir uygulama
G KELEMCI SCHNEIDER, AB CERİTOĞLU
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
79*2010
Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye'deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
C Baumgarth, G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
402008
Perakendeci markasına karşı geliştirilen tutum ve satınalma davranışlarında Türk-Alman toplumu tüketicilerinin karşılaştırılmasına yönelik gıda sektöründe bir uygulama
G Kelemci
PQDT-Global, 2002
212002
Kriz yönetimi
H Sumer, H Pernsteiner
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009
122009
Tüketicilerin gıda ürünlerinin kalitesini algılamada dikkate aldıkları içsel ve dışsal faktörlerin belirlenmesine yönelik bir pilot çalışma
A Uslu, G Kelemci, AB Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2002
112002
Tüketicilerde marka kişiliği algısı ile marka tercihine ilişkin bir analiz: Hijyenik ürünler sektöründe bir uygulama
G Kelemci, C Bodur
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, 2-6, 2009
82009
The role of the local products in a global World an investigation in İstanbul
G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
72010
Impulse für die Markenforschung und Markenführung
C Baumgarth, G Schneider Kelemci, B Ceritoglu
Springer-Verlag, 2009
72009
Aracı markalarının markalama kararlarındaki yeri ve bu markaların toptancı, perakendeci, üretici bazındaki avantaj ve dezavantajları
A Uslu, G Kelemci
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
72000
Sinsi (Tuzak) Pazarlamanin Marka Farkindaliği ve Tüketici Davranişlari Üzerine Etkisi: 2010 Fiba Dünya Şampiyonasi Örneği
G Kelemci, E Karapınar
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 17 (2), 185-203, 2016
62016
Üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya yönelik tutum ve davranışlarının kişisel değerleri kapsamında incelenmesine ilişkin pilot bir araştırma. 16
G Kelemci Schneider, AB Ceritoğlu
Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 311-327, 2011
62011
Müşteri yaşam boyu değeri hesaplama modelleri ve model değişkenlerine genel bir bakış
GK Schneider, D Sağlam
Pazarlama Dünyası Dergisi 21 (5), 32-38, 2007
62007
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma Davranışlarında Türk-Alman Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
52002
Kült film içerikleri ve karakterlerinin Twitter üzerinden marka iletişimde kullanılması: Star Wars üzerine bir inceleme
G Kelemci, G Güsan
İletişim Çalışmaları 1, 207-225, 2016
42016
ÜNLÜLERİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİNİN İNCELENMESİ: KIVANÇ TATLITUĞ ÖRNEĞİ
G KELEMCİ, G GÜSAN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 793-814, 2017
32017
Ist CHANEL wirklich stärker als NIVEA? Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider, B Ceritoğlu
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
22010
TÜKETİCİ RUH HALİ-HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK İSTENEN BEDEL FİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ
G Kelemci, GG Köse, A Alp
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (2), 225-254, 2020
12020
VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION
G Kelemci, E Yildiz, G Gusan
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (4), 423-437, 2017
12017
Akıllı telefon sektöründe markaların kitlesel prestij (masstıge) değeri algısı ve marka sadakatiyle etkileşimi üzerine bir saha çalışması
G GÜSAN KÖSE, G KELEMCİ
2022
The evaluation of dual listing in borsaistanbul (BIST) and tehran stock exchange (TSE) in the context of gap analysis
G GÜSAN KÖSE, GÜL YÜKSEL, M ULUSAN POLAT, G KELEMCİ
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20