Follow
Андрей Непран
Андрей Непран
Харківський національний автомобільно-дорожній універсистет
Verified email at htei.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні
АВ Непран
Фінанси України, 111-127, 2016
152016
Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України
АВ Непран
Фінанси України, 99-109, 2012
92012
Проблеми розвитку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та шляхи їх розв'язання
АВ Непран
Фінанси України, 75-86, 2014
82014
Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестиційної активності
АВ Непран
Фінанси України, 109-121, 2013
82013
Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталів в сільському господарстві
АВ Непран
Економіка АПК, 74-79, 2010
82010
Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування
ІВ Руденко, ТВ Кулинич, АВ Непран
Бизнес Информ, 464-471, 2020
42020
Роль запозичень у фінансування інвестиційної діяльності підприємств реального сектора економіки
АВ Непран, ІЄ Тимченко, НМ Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
32017
Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость
А Непран, ИЕ Тимченко, НН Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 66-76, 2017
32017
Податок на прибуток устимулюванні інвестиційної активності підприємств
І КОЛУПАЄВА, А НЕПРАН
SCIENTIA FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного …, 2017
22017
Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів
АВ Непран
Фінанси України, 109-125, 2016
22016
Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост
А Непран
Економічний аналіз, 231, 2013
22013
Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави
K HUROVА, A NEPRAN
Foreign trade: economics, finance, law 91 (2), 31-49, 2017
12017
Статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні.
АВ Непран
Національна академія статистики, обліку та аудииту, 2016
12016
Питання забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання (удосконалення методології аналізу)
IY Tymchenko, AV Nepran, TI Chorna
Економічний аналіз 22 (2), 165-170, 2015
12015
Кредиторська заборгованість нефінансових корпорацій: стан та структурні характеристики
АВ Непран
Вісник ДДФА. Економічні науки, 170-177, 2014
12014
Ринок позичкового капіталу і система процентних ставок в Україні: структурні характеристики
АВ Непран
Економічна теорія, 90, 2013
12013
Інституційна структура сучасного ринку позичкових капіталів
АВ Непран, ІЄ Тимченко, ТІ Чорна
Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 3-8, 2013
12013
Використання статистичних методів для розрахунку страхових виробничих запасів промислового підприємства
А Непран, І Осьмірко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 92-103, 2022
2022
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРЕЙСКУРАНТІВ
А Непран, О Гіржева, Н Бірченко, О Хлопоніна-Гнатенко, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (44), 92-99, 2022
2022
Параметричні методи в ціноутворенні: практика застосування
А НЕПРАН
SCIENTIA FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20