Follow
Корчевська Лілія Олександрівна
Корчевська Лілія Олександрівна
ХНТУ, кафедра менеджмента и маркетинга
Verified email at kntu.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Social responsibility as a contextual component of the enterprise economic security
L Korchevska, G Zhosan, S Kavun
Journal of Finance and Economics 1 (4), 95-104, 2013
342013
Методологічні питання економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей., 108 –111, 2010
32*2010
Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська
Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей., 44 – 49., 2012
232012
Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська
Актуальні проблеми економіки., 175-183., 2012
222012
Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства
Л Корчевська
Міжнародна економічна політика, 74-102, 2016
172016
Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки Херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів
НМ Олійник, ЛО Корчевська, СМ Макаренко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 130-134, 2017
162017
Синергетичне управління економічною безпекою підприємства
ЛО Корчевська
Економіка розвитку, 48-57, 2016
162016
Аналіз методик оцінки рівня економічної безпеки підприємств
ЛО Корчевська, ДО М.
Экономика Крыма. Научно-практический журнал., 346-352., 2011
162011
Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком
ЛО Корчевська
Актуальні проблеми економіки., 136-140., 2008
152008
Якісна оцінка трудового потенціалу країн на основі кластерного аналізу
ЛО Корчевська
Актуальні проблеми економіки., 188-193., 2006
152006
Концептуальні підходи до визначення економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, АМ Деменська
Бізнес-навігатор: Науково-виробничий журнал., 10 – 15., 2011
112011
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЛО Корчевська
Херсонський національний технічний університет, 2006
10*2006
Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства: монографія
ЛО Корчевська
Херсон: Вид-во ПП Вишемирський ВС, 2016
82016
Система напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. 1 (Вип.2.), 184…, 2010
82010
Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС
АО Дєгтяр, РГ Соболь
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія…, 2014
62014
Аналiз методик оцiнки рiвня економiчної безпеки пiдприємства
ЛО Корчевська, АМ Деменська
Економiка Криму, 346, 2011
52011
Periodization of the stages of the formation and development of knowledge about economic security of enterprise
L Korchevska
European Cooperation 1 (1), 54-65, 2015
42015
Origin of securitology as new economic science
L Korchevska
Теплотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда…, 2014
42014
Місце соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних…, 2012
42012
ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛО Корчевська, НО Адвокатова
Вісник Херсонського національного технічного університету, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20