Follow
Hynek Cígler, Ph.D.
Title
Cited by
Cited by
Year
Czech version of OPQOL-35 questionnaire: the evaluation of the psychometric properties
J Mares, H Cigler, E Vachkova
Health and quality of life outcomes 14 (1), 1-13, 2016
212016
ČESKÁ ADAPTACE DOTAZNÍKU CORE-OM: VYBRANÉ PSYCHOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY.
D Juhová, T Řiháček, H Cígler, E Dubovská, M Saic, M Černý, J Dufek, ...
Ceskoslovenska Psychologie 62 (1), 2018
192018
EXPERIENCES IN CLOSE RELATIONSHIPS: ČESKÉ VERZE METOD PRO MĚŘENÍ VAZBY VYCHÁZEJÍCÍ Z DOTAZNÍKU ECR.
H Cígler, A Cvrčková, P Daňsovác, J Hašto, M Charvát, S Ježek, ...
E-psychologie 13 (4), 2019
112019
The Short Maximization Inventory.
M Ďuriník, J Procházka, H Cígler
Judgment & Decision Making 13 (1), 2018
102018
Psychometric characteristics of the ECR-RS, structure of the relationship between global and specific attachment–Cross-validation of the results using the Czech and original …
A Siroňová, H Cígler, S Ježek, L Lacinová
Studia Psychologica 62 (4), 291-313, 2020
82020
The Flynn effect in the Czech Republic
J Laciga, H Cígler
Intelligence 61, 7-10, 2017
82017
Beck depression inventory, Czech version: demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data
M Ciharova, H Cígler, V Dostálová, G Šivicová, O Bezdicek
International journal of psychiatry in clinical practice 24 (4), 371-379, 2020
72020
Matematické schopnosti: teoretický přehled a jejich měření
H Cígler
Masarykova univerzita, 2018
62018
Test pro identifikaci nadaných dětí v matematice pro 3.–5. třídu
H Cígler, M Jabůrek, O Straka, Š Portešová
Brno: Masarykova univerzita, 2017
62017
Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie
H Cígler, M Šmíra
Testfórum, 67-84, 2015
62015
The Czech adaptation of the Klein et al.’s unidimensional target-neutral scale of commitment
J Procházka, A Židlická, H Cígler, M Vaculík, HJ Klein
Technická univerzita v Liberci, 2019
42019
Czech adaptation of the CORE-OM: Selected psychometric properties
D Juhova, T Rihacek, H Cigler, E Dubovska, M Saic, M Cerny, J Dufek, ...
Ceskoslovenska Psychologie 62 (1), 59-74, 2018
42018
Psychometrická analýza TIM3–5–Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.–5. třídu
H Cígler, M Jabůrek, O Straka, Š Portešová
Masarykova univerzita, 2017
42017
Personalizovaný síťový model pro medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy
T Nováček, T Řiháček, H Cígler
Ceskoslovenska Psychologie 64 (3), 257-271, 2020
32020
Subjective Health Complaints in Fifteen-Year-Old Czech Adolescents: The Role of Self-Esteem, Interparental Conflict, and Gender
O Bouša, P Daňsová, L Lacinová, P Macek, H Cígler, Z Tomášková
Studia Psychologica 61 (4), 258-270, 2019
32019
VERBÁLNÍ FLUENCE U DĚTÍ VE VĚKU 5-12 LET: ČESKÉ NORMY A VYBRANÉ PSYCHOMETRICKÉ UKAZATELE.
H Cígler, S Durmeková
E-psychologie 12 (4), 2018
32018
Měření matematických schopností
H Cígler
Nepublikovaná disertační práce. Brno: Masarykova, 2016
32016
Reanalyzing the DISMAS Test Data: Comparing IRT and CTT Based Estimates of the Error of Measurement
H Cígler, M Jabůrek, J Širůček
32014
Metoda barvově-slovních asociací (takzvané Barvy života) není diagnostickým nástrojem
H Cígler, J Mafková
TESTFÓRUM, 15-27, 2013
32013
Reliabilita a faktorová validita dotazníku SPARO
H Cígler, A Rudá
E-psychologie 15 (1), 16-39, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20