Folgen
Zbigniew Popek
Zbigniew Popek
profesor SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sggw.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Podstawy renaturyzacji rzek
J Żelazo, Z Popek
Wydawnictwo SGGW, 2014
1422014
Estimating the annual sediment yield of a small agricultural catchment in central Poland
L HEJDUK
262012
Zones of the ice-jam formation on the Middle Vistula River reach in relation to variable of river valley morphology
T Falkowski, Z Popek
Annals of Warsaw Agricultural University. Land Reclamation 30, 77-90, 2000
182000
Warunki ruchu rumowiska wleczonego w ma³ej rzece nizinnej
Z Popek
Rozprawy naukowe i monografie, 2006
162006
Using a modified Lane’s relation in local bed scouring studies in the laboratory channel
M Kiraga, Z Popek
Water 8 (1), 16, 2016
132016
Dobre praktyki utrzymania rzek
P Prus, Z Popek, P Pawlaczyk
WWF Polska, 2018
92018
Sediment problems of small river catchments and reservoirs in Poland
K Banasik, L Hejduk, Z Popek
Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc, 2005
92005
Flow Resistance in a grass overgrown hydraulic channel
SL Dabkowski, Z Popek
Journal of Water and Land Development 1, 1997
91997
Selection of P-reactive materials for treatment of hypolimnetic water withdrawn from eutrophic lakes
J Łożyńska, A Bańkowska-Sobczak, Z Popek, JA Dunalska
Ecohydrology & Hydrobiology 20 (2), 276-288, 2020
72020
Phosphorus inactivation in lake sediments using calcite materials and controlled resuspension—mechanism and efficiency
A Bańkowska-Sobczak, A Blazejczyk, E Eiche, U Fischer, Z Popek
Minerals 10 (3), 223, 2020
72020
Impact of small reservoir on reduction of solid transport
D GÓRSKI, Z POPEK, K Banasik, L Hejduk
Prediction and reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme …, 2011
72011
Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwolenka River
K Sawa, Z Popek
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 43 (2), 2011
72011
Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie
Z Popek, T Falkowski, P Ostrowski
Nauka Przyroda Technologie 3 (3), # 97, 2009
72009
Zmienność natężenia ruchu rumowiska wleczonego w czasie wezbrania w małej rzece nizinnej
Z Popek
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 17 (2 [40]), 2008
62008
Bed shear stress influence on local scour geometry properties in various flume development conditions
M Kiraga, Z Popek
Water 11 (11), 2346, 2019
52019
Studia wybranych przykładów renaturyzacji rzek
A Bankowska, K Sawa, Z Popek, M Wasilewicz, J Zelazo
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2010
52010
Naprężenia graniczne w korycie otwartym z płaskim dnem piaszczystym
Z Popek, K Marisch
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 3 (1), 2004
52004
Możliwości renaturyzacji układu poziomego rzek
J Żelazo, Z Popek, M Wasilewicz
Materiały Ogólnopolskiej Konf. Naukowej: Bliskie naturze kształtowanie dolin …, 2002
52002
The analysis of possibility of flood risk decreasing on the Middle Vistula River reach
P K’uzniar, Z Popek, J Zelazo
5th International Conference on Hydro-Science &-Engineering, Warsaw, Poland, 2002
52002
Analiza proekologicznych rozwiązań w robotach regulacyjnych na przykładzie Wkry. Konf. Nauk
S Bajkowski, Z Popek, J Żelazo
Techn.„Bliskie naturze kształtowanie rzek i potoków”. Politechnika Krakowska …, 1998
51998
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20