Sledovat
Kateřina Veselovská
Kateřina Veselovská
senior research associate, Institute of Formal and Applied Lingustics, Charles University in Prague
E-mailová adresa ověřena na: ufal.mff.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
902016
Ufal at semeval-2016 task 5: recurrent neural networks for sentence classification
A Tamchyna, K Veselovská
Proceedings of the 10th international workshop on semantic evaluation …, 2016
422016
Creating annotated resources for polarity classification in Czech.
K Veselovská, J Hajic, J Sindlerová
KONVENS, 296-304, 2012
302012
Czech Aspect-Based Sentiment Analysis: A New Dataset and Preliminary Results
A Tamchyna, O Fiala, K Veselovská
Proceedings of the 15th conference ITAT 2015, 95-99, 2015
232015
ÚFAL: Using hand-crafted rules in aspect based sentiment analysis on parsed data
K Veselovská, A Tamchyna
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2014
182014
Czech subjectivity lexicon: A lexical resource for Czech polarity classification
K Veselovská
K. Gajdošová A. and Žáková (eds.), Natural Language Processing, Corpus …, 2013
172013
Resources for Indonesian sentiment analysis
OB Franky, K Veselovská
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 103 (1), 21-41, 2015
162015
Sentence-level polarity detection in a computer corpus
K Veselovská
Proceedings of the 20th Annual Conference of Doctoral Students. WDS, 167-170, 2011
162011
Sentiment analysis in Czech
K Veselovská
Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2017
142017
Sentence-level sentiment analysis in Czech
K Veselovská
Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2012
132012
Subjectivity lexicon for Czech: Implementation and improvements
K Veselovská, J Hajic, J Šindlerová
Journal for Language Technology and Computational Linguistics 29 (1), 47-61, 2014
112014
Czech SubLex 1.0
K Veselovská, O Bojar
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2013
102013
Why words alone are not enough: Error analysis of lexicon-based polarity classifier for Czech
K Veselovská, J Hajič Jr
Proceedings of the 3rd Workshop on Sentiment Analysis where AI meets …, 2013
82013
Prague English Dependency Treebank 1.0
J Hajič, S Cinková, K Čermáková, L Mladová, A Nedolužko, P Pajas, ...
Charles University in Prague, Prague, 2009
72009
On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech
K Veselovská
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015
62015
Tracing sentiments: Syntactic and semantic features in a subjectivity lexicon
J Šindlerová, K Veselovská, J Hajič Jr
Proceedings of the xVI EURALEx International Congress: The User in Focus …, 2014
52014
Using Czech-English Parallel Corpora in Automatic Identification of ‘It’
K Veselovská, GL Nguy, M Novák
The Fifth Workshop on Building and Using Comparable Corpora, İstanbul, 2012
52012
Členská negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině
K Veselovská
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010
42010
Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu.
J Šindlerová, V Kuboň, A Tamchyna, K Veselovská
Slovo a slovesnost 79 (1), 2018
32018
Building a corpus of evaluative sentences in multiple domains
J Šindlerová, K Veselovská
Corpus Linguistics 2013–Abstract Book, 273-275, 2013
32013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20