Volkan Kukul
Volkan Kukul
Amasya University, Department of Computer Education and Instructional Technologies
Verified email at amasya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review
F KALELİOĞLU, Y GÜLBAHAR, V KUKUL
Baltic Journal of Modern Computing 4 (3), 583-596, 2016
1842016
Computer Programming Self-Efficacy Scale (CPSES) For Secondary School Students: Development, Validation And Reliability
V Kukul, Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 158-179, 2017
322017
Mobil öğrenmeye yönelik hazirbulunuşluk ölçeği: bir uyarlama çalişmasi
Ş Gökçearslan, E Solmaz, V Kukul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 143-157, 2017
202017
Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
V Kukul, Ş Gökçearslan
8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 58-64, 2014
20*2014
2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri
EK ÇAKMAK, V Kukul, E Çetin, B Berikan, B Kandemir, B Pamukçu, ...
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 126-160, 2015
112015
Investigating The Problem Solving Skills Of Students Attended Scratch Programming Course. 8
V Kukul, Ş Gökçearslan
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Edirne, 2014
62014
Eğitsel dijital oyunlar
V Kukul
Oyunla ilgili tarihsel gelişimler ve yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi, 2013
52013
EĞİTİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ.
N CEMALOĞLU, V KUKUL, MT ÜSTÜNDAĞ, E GÜNEŞ, ...
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
42018
Pre-service teachers’ opinions on cloud supported social network
S Özcan, Ş Gökçearslan, V Kukul
World Journal on Educational Technology 7 (2), 108-117, 2015
4*2015
Bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının doyum düzeylerinin belirlenmesi
VY KUKUL, NTD ŞİMŞEK
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim …, 2011
42011
Computational Thinking Self-Efficacy Scale: Development, Validity and Reliability.
V Kukul, S Karatas
Informatics in Education 18 (1), 151-164, 2019
32019
Web tasarımı eğitiminin mobil uygulama ile desteklenmesine yönelik uygulama örneği ve sonuçları
A ALTUNÇEKİÇ, MT ÜSTÜNDAĞ, V KUKUL
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1), 33-45, 2018
32018
How powerful is digital storytelling for teaching?: perspective of pre-service teachers
S Karataş, V Kukul, S Özcan
Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher …, 2018
32018
The terms used in gifted and talented education in Turkey, relevant legal framework and educational practices
E Ömeroğlu, R Sarıkaya, HE Dağlıoğlu, E Kılıç-Çakmak, S Karataş, ...
International Journal of Early Childhood Special Education 9 (1), 1-16, 2017
32017
Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği
S Özcan, V Kukul, S Karataş
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 117-127, 2016
32016
Oyunla İlgili Tarihsel Gelişim ve Yaklaşımlar
V Kukul
Eğitsel Dijital Oyunlar, 20-31, 2013
32013
Conceptions and Misconceptions of Instructors Pertaining to Their Roles and Competencies in Distance Education: A Qualitative Case Study.
M Kara, V Kukul, R Çakir
Participatory Educational Research 5 (2), 67-79, 2018
22018
Self-regulation in Three Types of Online Interaction: How Does It Predict Online Pre-service Teachers’ Perceived Learning and Satisfaction?
M Kara, V Kukul, R Cakır
ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, 2020
12020
ADAPTATION OF THE ONLINE SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE (OSRQ) IN THREE TYPES OF INTERACTION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
R Çakır, M Kara, V Kukul
12019
Development of" A Scale of Parent Involvement in Inclusive Education Environments for Gifted and Talented Children"
MG Şahin, E Ömeroğlu, AT Doğan, HE Dağlioğlu, SS Bulut, O Sabanci, ...
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 7 (3), 1007-1034, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20