Kamila Hernik
Kamila Hernik
Instytut Badań Edukacyjnych, Educational Research Institute
Bestätigte E-Mail-Adresse bei ibe.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Outplacement-przewodnik dla pracodawców
A Kwiatkiewicz, K Hernik
FISE; Warsaw, 2010
472010
Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi
K Hernik, M Solon-Lipiński, J Stasiowski, K Sijko, SG Jabłkowski, ...
Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych …, 2012
242012
Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania
M Federowicz, J Haman, J Herczyński, K Hernik, M Krawczyk-Radwan, ...
18*2013
Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną
K Hernik, K Malinowska
Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
162015
Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013
K Hernik
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
152015
Społeczność lokalna w działaniu: kapitał społeczny, potencjał społeczny, lokalne governance
T Kaźmierczak, K Hernik
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008
112008
Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym: główne wyniki badania TALIS 2013: raport z badania
K Hernik, K Malinowska, R Piwowarski, J Przewłocka, M Smak, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
102013
Doświadczenie konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Wpływ instytucji edukacyjnych.
K Hernik
Przegląd Socjologii Jakościowej 3 (3), 1-122, 2007
102007
Czy szkoĹ ‚a ma znaczenie?: analiza zróżnicowania efektywnoĹ› ci nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
R Dolata
Instytut BadaĹ „Edukacyjnych, 2014
62014
Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy
M Federowicz, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2011
62011
Finansowe i pozafinansowe formy współpracy
K Hernik
U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o …, 2008
5*2008
KIERUNKI ROZWOJU PRZYWÓDZTWA SZKOLNEGO W EUROPIE
K Hernik, O Wasilewska, T Kasprzak
UKAZUJE SIĘ OD 1974 ROKU, 10, 2012
32012
KAPITAŁ SPOŁECZNY SZKOŁY: BUDOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
K Hernik, M Solon-Lipiński, J Stasiowski
UKAZUJE SIĘ OD 1974 ROKU, 5, 2012
32012
Studiując aktorstwo
G Bieńkowska, A Dobrowolska, K Hernik, E Piechór
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
22002
FROM INTERACTION TO THE PARTNERSHIP. COOPERATION OF SCHOOLS WITH THE COMMUNITY
K Hernik
INTED2012 Proceedings, 860-868, 2012
12012
Postawy wobec uspołecznienia zarządzania szkołami. Wnioski z badania jakościowego
K Hernik
EDUKACJA 145 (2), 5-25, 2018
2018
SOCIAL ECONOMY IN BAŁTÓW AS SOCIAL INNOVATION
K Hernik
Acta Innovations 24, 65-73, 2017
2017
Pochodzenie społeczne i ścieżki dojścia do zawodu nauczycieli szkół podstawowych
K Hernik, K Malinowska
Edukacja 2, 44–57, 2015
2015
Primary school teacher social background and educational paths—findings from the Longitudinal school effectiveness study
K Hernik, K Malinowska
Educational Research Institute, 2015
2015
Authors of the report
K Hernik, K Malinowska, R Piwowarski, J Przewłocka, M Smak, ...
2014
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20