Seuraa
Eeva Lehtonen
Eeva Lehtonen
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa luke.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
A Geographical Information System (GIS) based methodology for determination of potential biomasses and sites for biogas plants in southern Finland
J Höhn, E Lehtonen, S Rasi, J Rintala
Applied Energy 113, 1-10, 2014
2572014
Carbon footprint of selected biomass to biogas production chains and GHG reduction potential in transportation use
V Uusitalo, J Havukainen, K Manninen, J Höhn, E Lehtonen, S Rasi, ...
Renewable energy 66, 90-98, 2014
632014
Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa: Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
S Marttinen, O Venelampi, A Iho, K Koikkalainen, E Lehtonen, ...
Luonnonvarakeskus, 2017
402017
Potential of agrifood wastes in mitigation of climate change and eutrophication–two case regions
H Kahiluoto, M Kuisma, J Havukainen, M Luoranen, P Karttunen, ...
biomass and bioenergy 35 (5), 1983-1994, 2011
312011
Understanding biorefining efficiency–the case of agrifood waste
M Kuisma, H Kahiluoto, J Havukainen, E Lehtonen, M Luoranen, ...
Bioresource technology 135, 588-597, 2013
302013
From waste to traffic fuel-projects. Final report
S Rasi, E Lehtonen, E Aro-Heinilä
192012
Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi. Bionurmi-hankkeen loppuraportti
A Seppälä, P Kässi, H Lehtonen, E Aro-Heinilä, O Niemeläinen, ...
MTT, 2014
172014
Towards a breakthrough in nutrient recycling: State-of-the-art and recommendations for developing policy instruments in Finland
S Marttinen, O Venelampi, A Iho, K Koikkalainen, E Lehtonen, ...
Luonnonvarakeskus, 2018
142018
A demand-based nutrient utilization approach to urban biogas plant investment based on regional crop fertilization
E Tampio, E Lehtonen, V Kinnunen, T Mönkäre, S Ervasti, R Kettunen, ...
Journal of Cleaner Production 164, 19-29, 2017
142017
Maatilojen tilusrakenne ja pellonraivaus Suomessa 2000-luvulla
O Niskanen, E Lehtonen
MTT, 2014
122014
Procurement costs of cereal straw and forest chips for biorefining in South-East Finland
J Laitila, E Lehtonen, T Ranta, P Anttila, S Rasi, A Asikainen
The Finnish Society of Forest Science, 2016
112016
Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)
P Peura, E Hiltunen, A Haapanen, K Auvinen, R Soukka, H Törmä, ...
valtioneuvoston kanslia, 2017
72017
Ravinnevisio: Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä
T Mönkäre, V Kinnunen, E Tampio, S Ervasti, E Lehtonen, R Kettunen, ...
Pirkanmaan ELY-keskus, 2016
42016
Geographical distribution of techno-economic harvest potential of straw for energy use and biorefining in Finland
OJ Korpinen, T Ranta, T Lötjönen, E Lehtonen
Bioenergy 2015, For boost for entire bioenergy business, international …, 2015
32015
Biomassa-atlas
E Lehtonen, P Anttila, A Haapanen, T Huopana, I Joensuu, R Juntunen, ...
Biomassojen kestävän käytön työväline. Esiselvityksen loppuraportti. MTT …, 2014
32014
Towards a Data-driven Circular Economy: Stakeholder Interviews
I Orko, L Heikkilä, J Häikiö, S Järvinen, M Karhu, J Klein, R Lantto, ...
VTT Technical Research Centre of Finland, 2022
22022
Jäte-ja sivuvirtabiomassapotentiaalin arviointi
M Kuisma, E Lehtonen, H Kahiluoto
Elintarvikeketjun jätteet ja sivuvirrat energiaksi ja lannoitteiksi …, 2010
22010
Handbook for a Data-Driven Circular Economy in Finland: Data Sources, Tools, and Governance for Circular Design
T Kauppila, A Berg, H Dahlbo, P Eilu, P Heikkilä, A Hentunen, ...
VTT Technical Research Centre of Finland, 2022
12022
Towards a breakthrough in nutrient recycling
S Marttinen, O Venelampi, A Iho, K Koikkalainen, E Lehtonen, ...
12020
Spatially explicit assessment of agrifood biomass resources-towards a method for small-scale assessments
M Kuisma, E Aro-Heinilä, E Lehtonen, J Tuomisto, H Kahiluoto
Treatment and use of organic residues in agriculture: challenges and …, 2010
12010
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20