Follow
Mariusz Nowak
Title
Cited by
Cited by
Year
Utilization of intelligent control algorithms for thermal comfort optimization and energy saving
M Nowak, A Urbaniak
2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC), 270-274, 2011
372011
Simulation of integrated control system for climate control
M Nowak, A Urbaniak
European Simulation and Modelling Conference (ESM), 606-610, 2007
82007
Predictive control for thermal comfort optimization and energy saving
M Nowak, A Urbaniak
European Simulation and Modelling Conference (ESM), 421-425, 2010
72010
Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku
M Nowak, A Szymczak
Napędy i sterowanie 13 (12), 82-86, 2011
62011
Utilization of intelligent HMI/SCADA system in environmental engineering
M Nowak, A Urbaniak
Proceedings of 11th International Carpathian Control Conference ICCC, 83-86, 2010
62010
Computer modelling and simulation of the influence of physical parameters on thermal comfort
M Nowak, A Urbaniak
European Simulation and Modelling Conference (ESM), 445-447, 2005
62005
Application of predictive control algorithms for thermal comfort and energy saving in the classroom
M Nowak, A Urbaniak
Carpathian Control Conference (ICCC), 2016 17th International, 527-532, 2016
52016
Smart Meter in Voltage Control System of Power Network
A Antonowicz, P Derbis, M Nowak, A Urbaniak
2020 21th International Carpathian Control Conference (ICCC), 1-6, 2020
42020
Optimization of energy comsuption in an intelligent control system of heating and air-conditioning laboratory model
M Nowak, A Urbaniak
Rynek Energii, 137-142, 2010
42010
Energy costs optimization of air-conditioning systems in buildings with using intelligent algorithms
M Nowak
Rynek Energii, 48-53, 2008
42008
Wykorzystanie systemów SCADA do integracji i zarządzania systemami automatyki w inteligentnych budynkach
M Nowak, A Urbaniak
Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i …, 2010
32010
Zintegrowane systemy automatyki w inteligentnych budynkach
M Nowak
Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i …, 2008
32008
Algorytmy zintegrowanego sterowania komfortem mikroklimatycznym w inteligentnych budynkach
M Nowak
Rozprawa doktorska, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania …, 2007
32007
Rozproszone sterowanie i monitorowanie w systemach wodno-kanalizacyjnych
M Nowak, A Urbaniak
Water Supply and Water Quality, 539-548, 2006
3*2006
Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem
M Nowak
Komputer w ochronie środowiska, 167-174, 2005
32005
Expert System in Medicine
M Nowak, J Szewczyk
National Scientific Conference "Science and Young Researchers", 84-93, 2021
22021
Wykorzystanie standardu LoRaWAN do budowy bezprzewodowych sieci sensorowych w inteligentnych budynkach
B Koperski, M Nowak, A Szymborska
Napędy i sterowanie, 52-55, 2016
22016
Otwarty protokół komunikacji bezprzewodowej dla dedykowanego systemu automatyki domowej
H Andrzejewski, M Nowak
22014
Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska wykorzystujące podejście predykcyjne
T Łukaszewski, M Nowak
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, 1123-1131, 2014
22014
Nowe rozwiązania systemów sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej
M Nowak
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, 339-357, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20