Renata Szczepanik
Renata Szczepanik
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uni.lodz.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Stawanie się recydywistą
R Szczepanik
Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź …, 2015
252015
Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości
R Szczepanik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
212015
The triple bind of narration: Fritz Schütze’s biographical interview in prison research and beyond
R Szczepanik, S Siebert
Sociology 50 (2), 285-300, 2016
132016
Aksjologia życia publicznego
E Pietrzak, R Szczepanik, Ł Zaorski-Sikora
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011
132011
Elementy pedagogiki specjalnej
R Szczepanik
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
112007
Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS)
M Granosik, A Gulczyńska, R Szczepanik
„Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży …, 2014
92014
Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet
I Pospiszyl, R Szczepanik
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007
82007
Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów-stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań
R Szczepanik, K Miszewski
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 30, 53-95, 2016
72016
Partnerki życiowe recydywistów i ich rola w powstrzymywaniu aktywności przestępczej.
R Szczepanik
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 35-57, 2015
62015
Kulturowo–społeczna „płeć” agresji
R Szczepanik
Perspektywa pedagogiczna,[w:] J. Wawrzyniak (red.), Socjologiczne i …, 2007
52007
Prison officers in Poland: A profession in historical perspective
R Szczepanik, G Simpson, S Siebert
Communist and Post-Communist Studies 47 (1), 49-58, 2014
42014
Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach więźniów
R Szczepanik
Resocjalizacja Polska 3, 89-105, 2012
42012
Nauczyciele wobec zachowań szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej [w:] Płeć i rodzaj w edukacji
R Szczepanik
Chomczyńska-Rubacha, Łódź, 2004
42004
Forgotten parents of alcohol dependent adults Zapomniani rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu
R Szczepanik, K Okólska
Alkoholizm i Narkomania 31 (4), 243-270, 2018
32018
Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie) ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii
R Szczepanik, A Śliwerski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
32017
„Otworzyło mi się wtedy okno na inny świat. Otworzyło mi to oczy na moje życie” O wydarzeniach (punktach zwrotnych) inicjujących próby zerwania przez recydywistów z …
R Szczepanik
Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne 2 (1), 238-255, 2016
32016
Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców [Gender as a variable differentiating the verdict of the degree of demoralization …
R Szczepanik
Role płciowe, socjalizacja a rozwój, 161-172, 2008
32008
Status badacza „jakościowego” w środowisku osób naznaczonych i wykluczonych społecznie, w: P. Dzieduszyński (red.)
R Szczepanik
Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce …, 2017
22017
Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym
R Szczepanik, A Jaros
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
22016
Doświadczenie wtórnej wiktymizacji przez kobiety-ofiary przemocy w rodzinie
R Szczepanik
Wydawnictwo AHE w Łodzi, 2011
22011
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20