Folgen
Petek Askar
Petek Askar
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hacettepe.edu.tr
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı
P Aşkar, U Aysun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
717*2001
Kolb öğrenme stili envanteri
P Aşkar, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 17 (87), 1993
580*1993
Effects of computer simulations and problem-solving approaches on high school students
Ö Geban, P Askar, Ï Özkan
The Journal of Educational Research 86 (1), 5-10, 1992
5331992
Blended learning, e-learning and mobile learning in mathematics education
MC Borba, P Askar, J Engelbrecht, G Gadanidis, S Llinares, MS Aguilar
ZDM 48 (5), 589-610, 2016
3102016
The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving
G Kizilkaya, P Askar
Egitim ve Bilim 34 (154), 82, 2009
268*2009
An investigation of factors related to self-efficacy for Java Programming among engineering students.
P Askar, D Davenport
Online Submission 8 (1), 2009
2652009
Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi
P Aşkar
Eğitim ve Bilim 11 (62), 31-36, 1986
256*1986
A structural equation model for ICT usage in higher education
YK Usluel, P Aşkar, T Baş
Journal of Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
2532008
The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th-grade students
M Isiksal, P Askar
Educational Research 47 (3), 333-350, 2005
2212005
İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri
M IŞIKSAL, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
2022003
Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babalardaki Stresin Yordannıası
F AKKOK, P AŞKAK, AN KARANCI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1 (02), 1992
1691992
Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Haşlaman, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 110-122, 2007
124*2007
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği
P Aşkar, M Erden
Çağdaş Eğitim 121 (12), 8-11, 1987
1221987
The development of a scale on assessing constructivist learning environments
S Arkun, P Askar
121*2010
Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği
H Yurdugül, P Aşkar
İlköğretim online 7 (2), 288-309, 2008
118*2008
Matematik öğretimi
Y Baykul, P Aşkar
Ankara: Anı Yayıncılık 72, 1995
113*1995
Students’ perceptions of computer assisted instruction environment and their attitudes towards computer assisted learning
P Aşkar, H Yavuz, M Köksal
Educational Research 34 (2), 133-139, 1992
1111992
The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses
U Avci, P Askar
Journal of Educational Technology & Society 15 (2), 194-205, 2012
1102012
Contribution of students' mathematical skills and spatial ability of achievement in secondary school physics
Ö Delialioğlu, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (16), 1999
1061999
The use of ICT in schools based on PISA 2003 data
P Askar, S Olkun
Eurasian Journal of Educational Research 19 (5), 15-34, 2005
94*2005
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20