Harri Jalonen
Title
Cited by
Cited by
Year
The uncertainty of innovation: a systematic review of the literature
H Jalonen
Journal of Management Research 4 (1), 1, 2012
1862012
Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä
H Jalonen
Tampere University of Technology, 2007
642007
The effects of the internet of things and big data to organizations and their knowledge management practices
J Kaivo-Oja, P Virtanen, H Jalonen, J Stenvall
International Conference on Knowledge Management in Organizations, 495-513, 2015
442015
Uncertainty in the innovation process
H Jalonen, A Lehtonen
European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 51, 2011
422011
Predictive business–fresh initiative or old wine in a new bottle
H Jalonen, A Lönnqvist
Management Decision, 2009
392009
Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit
H Jalonen
Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, PH.(toim.) Tiedolla johtaminen …, 2015
332015
Kompleksisuusajattelu yhteiskuntatieteissä
H Jalonen
Politiikka 48 (2), 115-126, 2006
282006
Social media and emotions in organisational knowledge creation
H Jalonen
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1371-1379, 2014
272014
Enabling innovation in complex welfare service systems
H Jalonen, P Juntunen
Journal of Service Science and Management 4 (04), 401, 2011
272011
Hyvinvointipalvelujen johtaminen kompleksisuusteoreettisessa tulkintakehyksessä
H Jalonen
Hallinnon tutkimus 29 (2), 111-133, 2010
202010
Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta
H Jalonen
Informaatiotutkimus 27 (2), 34-47, 2008
192008
Yhteistyön kääntöpuoli–kun itseorganisoituminen epäonnistuu ja ilmaantuminen yllättää
H Jalonen, J Lindell, A Puustinen, H Raisio
Hallinnon tutkimus 32 (4), 284-300, 2013
182013
Asioiden valmistelu kunnallisessa päätöksenteossa
H Jalonen
Informaation tehokasta prosessointia ja kompleksisten ongelmien …, 2006
172006
Understanding the trolling phenomenon: The automated detection of bots and cyborgs in the social media
J Paavola, T Helo, H Jalonen, M Sartonen, AM Huhtinen
Journal of Information Warfare 15 (4), 100-111, 2016
162016
A framework for dealing with fundamental knowledge problems through social media
H Jalonen
VINE: The journal of information and knowledge management systems, 2014
162014
Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes
H Jalonen, M Vuolle, L Heinonen
https://shop.almatalent.fi/negatiiviset-tunteet.html, 2016
152016
Arvonluonnin pelikirja urheilun ja liiketoiminnan rajapintaan
H Jalonen, J Haltia, S Tuominen, A Ryömä
Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 47, 2017
142017
Kunnallisen päätöksenteon valmistelutyö kompleksisuusteorioiden valossa
H Jalonen
Hallinnon tutkimus 3 (2007), 35-59, 2007
132007
Dancing with the paradox—social media in innovation through complexity lens
H Jalonen
International Journal of Innovation Management 19 (01), 1550014, 2015
122015
Tietojohtaminen julkishallinnon organisaatiossa
H Jalonen
Teoksessa A. Lönnqvist, K. Blomqvist, M. Hannula, A. Kianto, H. Kärkkäinen …, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20