Adrian Wójcik
Title
Cited by
Cited by
Year
Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐S emitic Beliefs in P oland
M Bilewicz, M Winiewski, M Kofta, A Wójcik
Political Psychology 34 (6), 821-839, 2013
2322013
Does identification predict community involvement? Exploring consequences of social identification among the Jewish minority in Poland
M Bilewicz, A Wójcik
Journal of Community & Applied Social Psychology 20 (1), 72-79, 2010
832010
National identity predicts public health support during a global pandemic
JJ Van Bavel, A Cichocka, V Capraro, H Sjĺstad, JB Nezlek, M Alfano, ...
PsyArXiv, 2020
412020
Living on the ashes: Collective representations of Polish–Jewish history among people living in the former Warsaw Ghetto area
A Wójcik, M Bilewicz, M Lewicka
Cities 27 (4), 195-203, 2010
382010
Power corrupts, but control does not: What stands behind the effects of holding high positions
A Cislak, A Cichocka, AD Wojcik, N Frankowska
Personality and Social Psychology Bulletin 44 (6), 944-957, 2018
322018
Cutting the forest down to save your face: Narcissistic national identification predicts support for anti-conservation policies
A Cislak, AD Wojcik, A Cichocka
Journal of Environmental Psychology 59, 65-73, 2018
212018
he Nature of the Relationship Between Neurocognition and Theory of Mind Impairments in Stroke Patients
E Pluta, A., Gawron, N., Sobańska, M., Wójcik, A. D., & Łojek
Neuropsychology, 2017
192017
Increase in the prevalence of online pornography use–objective data analysis from the period between 2004 and 2016 in Poland
K Lewczuk, A Wojcik, M Gola
PsyArXiv, 2019
142019
National narcissism and support for voluntary vaccination policy: The mediating role of vaccination conspiracy beliefs
A Cislak, M Marchlewska, AD Wojcik, K Śliwiński, Z Molenda, ...
Group Processes & Intergroup Relations 24 (5), 701-719, 2021
122021
Antysemityzm na gruzach sztetl: stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski. W: LM Nijakowski (red.)
M Bilewicz, A Wójcik
Etniczność, pamięć, asymilacja: wokół problemów zachowania tożsamości …, 2009
122009
Visiting Auschwitz: Evidence of secondary traumatization among high school students.
M Bilewicz, AD Wojcik
American Journal of Orthopsychiatry 88 (3), 328, 2018
102018
Grupowa martyrologia: psychologiczne funkcje przekonań o narodowej krzywdzie
K Skarżyńska
Psychologia Społeczna 7 (23), 335-352, 2012
102012
Words not deeds: National narcissism, national identification, and support for greenwashing versus genuine proenvironmental campaigns
A Cislak, A Cichocka, AD Wojcik, TL Milfont
Journal of Environmental Psychology 74, 101576, 2021
82021
Zrozumieć zagładę: społeczna psychologia Holokaustu
LS Newman, R Erber, M Budziszewska, M Bilewicz, A Wójcik, EM Dryll, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
82018
Uprzedzenia etniczne w Polsce
M Bilewicz, M Bukowski, A Cichocka, M Winiewski, A Wójcik
Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009, 2009
72009
The impact of self-narratives of motherhood for mothers of children with autism
J Trzebiński, A Wołowicz-Ruszkowska, AD Wójcik
Frontiers in psychology 7, 1899, 2016
62016
Uprzedzenia etniczne w Polsce: raport z ogolnopolskiego sondazu" Polish prejudice survey 2009"
M Bilewicz, M Winiewski
University of Warsaw, 2009
62009
Pami ü w kontekcie midzyetnicznym:„trudne pytania” w kontaktach młodych Polaków i ydów
M Bilewicz, A Ostolski, A Wójcik, A Wysocka
Kultura i Społeczestwo 3, 143-158, 2004
62004
Formalna analiza języka blogów–prezentacja metody
A Wójcik, E Dryll
W: B. de Barbaro, B. Janusz & K. Gdowska (red.), Narracja: teoria i praktyka …, 2008
52008
Pamięć w kontekście międzyetnicznym:" trudne pytania" w kontaktach młodych Polaków i młodych Żydów
M Bilewicz, A Ostolski, A Wójcik, A Wysocka
Kultura i społeczeństwo 48 (3), 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20