Petri Niemi
Petri Niemi
Associate Professor, Value Networks Management, Lappeenranta University of Technology
Verified email at lut.fi
TitleCited byYear
Developing a service offering for a logistical service provider—Case of local food supply chain
A Martikainen, P Niemi, P Pekkanen
International Journal of Production Economics 157, 318-326, 2014
452014
Understanding the knowledge accumulation process—Implications for the adoption of inventory management techniques
P Niemi, J Huiskonen, H Kärkkäinen
International Journal of Production Economics 118 (1), 160-167, 2009
352009
An approach to link customer characteristics to inventory decision making
J Huiskonen, P Niemi, T Pirttilä
International Journal of Production Economics 81, 255-264, 2003
322003
Process performance improvement in justice organizations—Pitfalls of performance measurement
P Pekkanen, P Niemi
International journal of production economics 143 (2), 605-611, 2013
202013
Supply chain development as a knowledge development task
P Niemi, J Huiskonen, H Karkkainen
International Journal of Networking and Virtual Organisations 7 (2/3), 132-149, 2010
162010
Improving the impact of quantitative analysis on supply chain policy making
P Niemi, P Pekkanen, J Huiskonen
International Journal of Production Economics 108 (1-2), 165-175, 2007
142007
An approach to improving logistical performance with cross-unit benchmarking
P Niemi, J Huiskonen
Benchmarking: An International Journal 15 (5), 618-629, 2008
112008
The role of C-products in providing customer service—refining the inventory policy according to customer-specific factors
J Huiskonen, P Niemi, T Pirttilä
International Journal of Production Economics 93, 139-149, 2005
102005
Building understanding of the development of performance management for collaborative networks with a knowledge maturity model
S Pekkola, P Niemi, J Ukko
International Journal of Networking and Virtual Organisations 12 (3), 179-200, 2013
92013
Estimating the business potential for operators in a local food supply chain
P Niemi, P Pekkanen
British Food Journal 118 (11), 2815-2827, 2016
42016
Generic organizational choices for logistics in decentralized organizations Implications for inventory management
T Pirttilä, P Niemi
International journal of production economics 45 (1-3), 195-202, 1996
41996
Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä
P Niemi
Annales Universitatis Turkuensis C 423, 2016
22016
Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa
P Niemi
Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun …, 2006
22006
MaaS in rural areas-case Finland
J Eckhardt, L Nykänen, A Aapaoja, P Niemi
Research in Transportation Business & Management 27, 75-83, 2018
12018
Improving the effectiveness of supply chain development work–an expert role perspective
P Niemi
Lappeenranta University of Technology, 2009
12009
Loppukäyttäjien asennoituminen ohjelmiston vaatimusmäärittelytyöhön
L Kinnunen, P Niemi
2017
DEVELOPING A SERVICE OFFERING FOR A LOGISTICAL SERVICE PROVIDER–CASE LOCAL FOOD SUPPLY CHAIN
P Pekkanen, A Martikainen, P Niemi
Book of Abstracts, 167, 2012
2012
Research in Transportation Business & Management
J Eckhardt, L Nykänen, A Aapaoja, P Niemi
Toimintamenetelmä peruskoulun oppilaanohjauksessa eli työkaluni ja toimintatapani
P Niemi
Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu
T Arvioija–koulutusohjelma, TY Täydennyskoulutuskeskus, A Alho, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20