Follow
Ряснянська Альона Миколаївна
Ряснянська Альона Миколаївна
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Світовий досвід формування власності на землю
АМ Ряснянська
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
132015
Свiтовий досвiд формування власностi на землю
АМ Ряснянська
8*2015
сучасна освіта у структурі сталого розвитку підприємств аграрного бізнесу
Р Левкіна, А Левкін, А Ряснянська
Новий Колегiум, 45-47, 2018
72018
Motivation mechanism for stimulating the labor potential
I Koshkalda, O Kniaz, A Ryasnyanska, V Velieva
Research in World Economy 11 (4), 53-61, 2020
52020
Svitovyi dosvid formuvannia vlasnosti na zemliu
AM Riasnianska
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 7, 59, 2015
42015
Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств
АМ Ряснянська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні…, 2016
32016
The efficiency estimation of land use at agricultural enterprises
AM Riasnianska
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 65-69, 2016
32016
Svitovyy dosvid formuvannya vlasnosti na zemlyu [The world experience of land ownership]
AM Ryasnyanska
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 7. 58 62, 2015
32015
Власність на землю: теоретичний аспект
АМ Ряснянська
Електронне наукове фахове видання Глобальні та національні проблеми…, 2015
32015
Розвиток відносин власності на землю в Україні
АМ Ряснянська
Теоретико-методолог. засади ефективного розвитку аграр. вир-ва: матеріали…, 0
3
Аналіз господарської діяльності підприємств Харківської області
АМ Ряснянська
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу…, 2016
2*2016
Формування почуття професійної соборності студентів та викладачів як запорука високої якості навчально-виховного процесу у ВНЗ
Р Левкіна, А Левкін, А Ряснянська
Новий Колегiум, 35-38, 2018
12018
Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин.
ІВ Кошкалда, АМ Ряснянська
Харків, 2017
12017
Рентный фактор в системе земельных отношений
АН Ряснянская
Молодой ученый, 379-386, 2016
12016
Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні
АМ Ряснянська
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2015
12015
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НО Бірченко, СВ Руденко, АМ Ряснянська
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 191-197, 2022
2022
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО КАДАСТРУ
А Суска, А Ряснянська
Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та, 100, 2022
2022
Modeling the System of Farmland Taxation
I Koshkalda, N Demchuk, A Suska, T Anopriienko, A Riasnianska
Distributed Sensing and Intelligent Systems, 75-84, 2022
2022
рефлексія як основа професійних умінь студентів
А Левкін, Р Левкіна, А Ряснянська
НАУКОВИЙ IНФОРМАЦIЙНИЙ ЖУРНАЛ, 38, 2021
2021
Кошкалда Ірина
Р Альона
РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ…, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20