Folgen
Jaromír Mazák
Jaromír Mazák
Faculty of Arts, Charles University + Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Bestätigte E-Mail-Adresse bei ff.cuni.cz - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary elections.
V Štětka, J Mazák
Cyberpsychology 8 (3), 2014
74*2014
Facebook as an instrument of election campaigning and voters’ engagement: Comparing Czechia and Poland
V Stetka, P Surowiec, J Mazák
European Journal of Communication 34 (2), 121-141, 2019
632019
Good girls don't comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic
L Vochocová, V Štětka, J Mazák
Information, Communication & Society 19 (10), 1321-1339, 2016
622016
“Nobody Tells us what to Write about”: The Disinformation Media Ecosystem and its Consumers in the Czech Republic
V Štětka, J Mazák, L Vochocová
Javnost-The Public 28 (1), 90-109, 2021
282021
The science of scale for violence prevention: a new agenda for family strengthening in low-and middle-income countries
Y Shenderovich, JM Lachman, CL Ward, I Wessels, F Gardner, ...
Frontiers in public health, 199, 2021
202021
Process tracing: zkoumání kauzality v případových studiích
J Mazák
Sociológia-Slovak Sociological Review 49 (1), 55-80, 2017
172017
Transactional activism without transactions: network perspective on anti-corruption activism in the Czech Republic
J Mazák, T Diviák
Social Movement Studies 17 (2), 203-218, 2018
162018
Who's Afraid of Clicktivism? Exploring Citizens' Use of Social Media and Political Participation in the Czech Republic
J Mazák, V Štětka
Citizen Participation and Political Communication in a Digital World, 125-138, 2015
112015
Teorie sociálních hnutí: přehledová studie
J Mazák
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 22 (2), 9-30, 2016
102016
Social Effectiveness of Tertiary Education for Adults in Mid-life
K Krüger, M Alvarez, P Czismadia, N Duch, J Garcia, I Hamburg, ...
Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2014
102014
Vnímání korupce v České republice: přehled kvantitativních zdrojů a deskriptivní analýza současného stavu
J Mazák
Česká kriminologie 1 (3 (Spec.)), 1-13, 2016
42016
Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích
L Vochocová, J Mazák, V Štětka
Gender a výzkum/Gender and Research 17 (2), 64-75, 2016
32016
Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií
MJ Mazák
Research Report, Univerzita Karlova v Praze, Institut komunikačních studií a …, 2015
22015
manoeuvring towards Success: reconstruction of the State and its Effective Campaign Countering Corruption and State Capture
J Mazák, L Němcová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 59 (6), 593-616, 2024
12024
Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností
J Mazák, J Netík, A Vomáčka, M Havrda, E Havrdová
Závěrečná evaluační zpráva—kvantitativní evaluace dopadu, 2020
12020
Občanská společnost jako aktér politického procesu
J Mazák
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019
12019
Volební volatilita v postkomunistické Evropě
L Linek, J Mazák, M Pilnáček, M Škvrňák
Nakladatelství Karolinum, 2023
2023
Innovating Social Services to Promote Parental Skills
J Mazák, J Netík, A Vomáčka, M Havrda, E Havrdová
2020
Občanský sektor a advokační aktivismus v České republice. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN: 978-80-88018-28-5.
J Mazák
2019
Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010
J Mazák, K Chábová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50 (4), 613-616, 2014
2014
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20