Folgen
Wojciech Zgłobicki
Wojciech Zgłobicki
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hektor.umcs.lublin.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
High resolution gully erosion and sedimentation processes, and land use changes since the Bronze Age and future trajectories in the Kazimierz Dolny area (Nałęczów Plateau, SE …
M Dotterweich, J Rodzik, W Zgłobicki, A Schmitt, G Schmidtchen, HR Bork
Catena 95, 50-62, 2012
862012
Gully erosion as a natural and human-induced hazard
I Ionita, MA Fullen, W Zgłobicki, J Poesen
Natural Hazards 79 (1), 1-5, 2015
812015
The impact of snowmelt and heavy rainfall runoff on erosion rates in a gully system, Lublin Upland, Poland
J Rodzik, T Furtak, W Zglobicki
Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British …, 2009
772009
Time and scale of gully erosion in the Jedliczny Dol gully system, south-east Poland
A Schmitt, J Rodzik, W Zgłobicki, C Russok, M Dotterweich, HR Bork
Catena 68 (2-3), 124-132, 2006
682006
Geomorphological heritage as a tourist attraction. A case study in Lubelskie Province, SE Poland
W Zgłobicki, B Baran-Zgłobicka
Geoheritage 5 (2), 137-149, 2013
552013
Mosaic landscapes of SE Poland: should we preserve them?
B Baran-Zgłobicka, W Zgłobicki
Agroforestry systems 85 (3), 351-365, 2012
512012
Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
W Zgłobicki
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej., 2002
462002
Deszcze nawalne na Wyzynie Lubelskiej i ich wplyw na rzezbe obszarow lessowych
J Rodzik, G Janicki, P Zagórski, W Zglobicki
Dokumentacja Geograficzna, 45-68, 1998
461998
Geochemical and statistical approach to evaluate background concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (case study: Eastern Poland)
W Zgłobicki, L Lata, A Plak, M Reszka
Environmental Earth Sciences 62 (2), 347-355, 2011
432011
Assessment of heavy metal contamination levels of street dust in the city of Lublin, E Poland
W Zgłobicki, M Telecka, S Skupiński, A Pasierbińska, M Kozieł
Environmental earth sciences 77 (23), 1-11, 2018
422018
Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, E Poland
J Warowna, W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak, G Gajek, L Gawrysiak, ...
Quaternary International 399, 46-57, 2016
422016
Assessment of short-term changes in street dust pollution with heavy metals in Lublin (E Poland)—levels, sources and risks
W Zgłobicki, M Telecka, S Skupiński
Environmental Science and Pollution Research 26 (34), 35049-35060, 2019
312019
Heavy metals in the slope deposits of loess areas of the Lublin Upland (E Poland)
W Zgłobicki, J Rodzik
Catena 71 (1), 84-95, 2007
302007
The potential of permanent gullies in Europe as geomorphosites
W Zgłobicki, J Poesen, M Cohen, M Del Monte, JM García-Ruiz, I Ionita, ...
Geoheritage 11 (2), 217-239, 2019
292019
Measuring, modelling and managing gully erosion at large scales: A state of the art
M Vanmaercke, P Panagos, T Vanwalleghem, A Hayas, S Foerster, ...
Earth-Science Reviews 218, 103637, 2021
282021
Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich
J Rodzik, T Ciupa, G Janicki, W Kociuba, A Tyc, W Zgłobicki
Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki …, 2008
28*2008
Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych
W Zgłobicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
272008
The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Nałęczów Plateau, Eastern Poland
R Kołodyńska-Gawrysiak, J Chodorowski, P Mroczek, A Plak, W Zgłobicki, ...
Catena 149, 1-18, 2017
262017
The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland)
W Zgłobicki, B Baran-Zgłobicka, L Gawrysiak, M Telecka
Catena 126, 28-36, 2015
262015
Geoeducational value of quarries located within the Małopolska Vistula River Gap (E Poland)
G Gajek, W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak
Geoheritage 11 (4), 1335-1351, 2019
212019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20