Tomasz Skica
Tomasz Skica
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Instytut Badań i Analiz Finansowych IBAF w Rzeszowie
Verified email at wsiz.rzeszow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Stymulowanie lokalnej konkurencyjnoci gmin na przykadzie podatku od rodkw transportowych
T Skica, A Kiebaa, T Woowiec
Studia Regionalne i Lokalne 2 (44), 2011
302011
The role of local government in the process of entrepreneurship development
T Skica, A Bem, K Żygadło
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 9 (4), 1-24, 2013
202013
Samorza̜dy a rozwój przedsie̜biorczości: instrumenty wspierania przedsie̜biorczości przez samorza̜d terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego
T Skica
Wydawn. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarza̜dzania, 2008
192008
The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU’s)
T Wołowiec, T Skica
Economic research-Ekonomska istraživanja 26 (4), 127-146, 2013
182013
Ustawa o finansach publicznych: komentarz
M Bitner, R Cieślak, M Frysztak, E Kornberger-Sokołowska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2015
16*2015
Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości
T Skica, A Bem
Studia Regionalne i Lokalne, 79-92, 2014
142014
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)
T Skica
Samorząd Terytorialny 2, 43-62, 2008
132008
Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?,„
T Skica, A Kiebała, T Wołowiec
Samorząd Terytorialny, 2011
112011
Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości
T Skica, J Strojny, W Tabasz, K Witkowski
Podkarpaccy przedsiębiorcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, raport z …, 2004
112004
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie woj. podkarpackiego)
T Skica
Samorząd Terytorialny, 43-62, 2008
102008
Efektywność wydatkowania publicznego w Polsce
T Skica
Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej 14, 115-129, 2011
82011
Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters
T Skica, J Rodzinka, R Harasym
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 257-269, 2017
72017
Budżet jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi
T Skica
Samorząd Terytorialny, 73-81, 2005
72005
Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy
E Inglot-Brzęk, T Skica
Samorząd Terytorialny, 24-53, 2017
62017
Podstawy gospodarki finansowej gminy (Wybrane zagadnienia)
T Skica, A Kiebała, J Rodzinka, D Reśko, T Wołowiec
Krynica-Zdrój-Rzeszów: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University …, 2011
62011
Wykorzystanie struktury budżetu gminy w ocenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego
T Skica
Samorząd Terytorialny, 43-63, 2011
62011
Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości
T Mickiewicz, J Rodzinka, T Skica
Klasteryzacja, promocja, doradztwo i lokalny kapitał społeczny, CH Beck …, 2015
52015
Index ofregional economic development. Some considerations and the case of Poland
R Pater, R Harasym, T Skica
Studia Regionalne i Lokalne, 54-85, 2015
52015
Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
T Skica, J Strojny
Samorząd Terytorialny, 49-63, 2013
52013
Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego,[w:] Kariera naukowa w Polsce
M Czyżewska, T Skica
Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, 43-81, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20