Follow
Грідін Олександр Володимирович; Гридин А.В.; Hridin O.V.; Gridin O.V.; (ORCID 0000-0002-7236-2954)
Грідін Олександр Володимирович; Гридин А.В.; Hridin O.V.; Gridin O.V.; (ORCID 0000-0002-7236-2954)
ХНТУСГ/Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління інтелектуальним капіталом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
СО Заїка, ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
37*2016
HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження
ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
34*2017
Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу
ГЄ Мазнєв, СО Заїка, ОВ Грідін
Причорноморські економічні студії, 117-120, 2016
30*2016
Human capital development in the agricultural economy sector
S Zaika, O Gridin
Zaika, S., Gridin, O.(2020). Human Capital Development in the Agricultural …, 2020
192020
Концептуальні підходи до створення ефективної системи управління персоналом
ОВ Грідін
Вісник ХНТУСГ: Економічні науки, 228-236, 2017
19*2017
Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування
ГЄ Мазнєв, СО Заїка, ОВ Грідін
Видавничий дім" Гельветика", 2016
19*2016
Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку
ОВ Грідін
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 21-27, 2017
152017
The theoretical aspects of innovation
J Skudlarski, SO Zaika, OV Gridin
ХНТУСГ, 2016
142016
Світовий ринок зерна: стан, проблеми та перспективи розвитку
ОВ Грідін
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та …, 2008
14*2008
Генезис дефініції інновація
СО Заїка, ОВ Грідін
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
13*2016
Особливості діагностики ефективності менеджменту
СО Заїка, ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
13*2016
Стан та перспективи розвитку вітчизняного зерновиробництва в умовах вступу до СОТ
ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
13*2007
Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України
ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
122015
Сучасний стан та тенденції розвитку сфер виробництва, переробки та реалізації зерна: український та загальносвітовий контекст
ОВ Грідін
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 54-62, 2018
11*2018
Особливості системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі працівника
ГЄ Голованова, НМ Колпаченко, ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
11*2016
Державна підтримка зерновиробництва
ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
112010
Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань: [монографія]
ГЄ Мазнєв, ЛМ Тіщенко, ОО Красноруцький, ОЮ Бобловський, ...
Вид-во «Майдан», 2015
102015
Сутність, місце та сучасне значення ризик-менеджменту в управлінській парадигмі організації
ОВ Грідін, ОВ Дудник, СВ Руденко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
82018
Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці
ОВ Накісько, СВ Руденко, ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
72019
Інноваційний проект як об’єкт управління
СО Заїка, ОВ Грідін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
7*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20