LUU DUC BINH
LUU DUC BINH
The University of Danang - University of Science and Technology
Besttigte E-Mail-Adresse bei dut.udn.vn - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Viscoplastic characterization and post-rupture microanalysis of a novel lead-free solder with small additions of Bi, Sb and Ni
Q.B. Tao, L. Benabou, V.N. Le, H. Hwang, D.B. Luu
Journal of Alloys and Compounds, 892-904, 2017
212017
M phỏng qu trnh gia cng bnh răng cn cong dạng cung trn Gleason trn my tnh
P Phạm Đặng, B Lưu Đức
Trường Đại học Bch khoa, Đại học Đ Nẵng, 2010
12010
Optimized Micro-Arc Oxidation Coating Thickness on ALZ Magnesium Lithium Alloy
TNN Le Hung Toan Do, Shuo Jen Lee, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Nhu Thanh Vo
7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering, 37-42, 2020
2020
MECHANICAL PROPERTIES OF PMMA/PC BLEND BY INJECTION MOLDING PROCESS
QBT Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu
2019
Kỹ thuật gia cng cơ
LĐ Bnh
2019
Optimization Scheduling for Flexible Manufacturing System using Petri net
TP Truong, PP Dang, BL Duc
2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable…, 2018
2018
Thiết kế v chế tạo đồ g hn - cắt tự động thp ống cng suất vừa
ĐMD Nguỹn Văn Chương, Nguỹn Thi Dương, Lưu Đức Bnh
Khoa học Cng nghệ Đại học Đ Nẵng, 10-14, 2018
2018
Dynamics of a droplet at trap-squeeze transition in contraction microchannel
JMP Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Duc Binh Luu
17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17), 2018
2018
M hnh ha v điều khiển hệ thống sản xuất tự động bằng mạng Petri
LĐB Phạm Trường Tng, Phạm Đăng Phước
Hội nghị Khoa học v cng nghệ ton quốc về Cơ kh, lần V, 1231-1238, 2018
2018
Tối ưu tiến trnh cng nghệ bằng giải thuật di truyền
TT Phạm, ĐP Phạm, ĐB Lưu
Đại học Đ Nẵng, 2018
2018
A Digital Image Correlation setup for the analysis of lead-free solder alloys
QB Tao, L Benabou, NH Tran, DB Luu
2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), 404-407, 2017
2017
A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys
DBL Q.B. Tao, L. Benabou, N.H. Tran
International Conference on System Science and Engineering, 424-427, 2017
2017
Thiết kế thực nghiệm trong Cơ kh
LĐ Bnh
Xy dựng, 2017
2017
Thực hnh Kỹ thuật đo Cơ kh
PNQH TS. Lưu Đức Bnh (chủ bin)
Xy dựng, 2017
2017
Nghin cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ trn
PLK Trần, ĐB Lưu
Đại học Đ Nẵng, 2017
2017
Nghin cứu, chế tạo my ko nn dạng nhỏ để xc định cơ tnh của vật liệu
QB To, ĐB Lưu
Đại học Đ Nẵng, 2017
2017
Thiết kế, chế tạo dy chuyền sản xuất tự động bnh nổ
ĐB Lưu, NH Trần, LG Nguyễn
Đại học Đ Nẵng, 2016
2016
Thiết kế, chế tạo bộ truyền bnh răng cn cong dạng cung trn Gleason trn my CNC
Hồ Văn Riều, Lưu Đức Bnh
Tạp ch khoa học v Cng nghệ - Đại học Đ Nẵng, 70-74, 2016
2016
Kỹ thuật đo Cơ kh
Lưu Đức Bnh (chủ bin), Chu Mạnh Lực
Gio dục Việt Nam, 2015
2015
Thiết kế, chế tạo dy chuyền sản xuất tự động bnh nổ
Nguyễn Linh Giang, Trần Ngọc Hải, Lưu Đức Bnh
Hội nghị Cơ học kỹ thuật Ton quốc, 91-99, 2015
2015
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausfhren. Versuchen Sie es spter erneut.
Artikel 1–20