Follow
emel çalışkan
emel çalışkan
Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
KAN KÜLTÜRLERİNDE SAPTANAN CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI
E ÇALIŞKAN, A DEDE, GB GÜVEN
ANKEM Derg 27 (1), 25-30, 2013
35*2013
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı.
A Kızılırmak, E Çalışkan, RC Temizkan
Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi 9 (2), 2017
23*2017
β-lactamase genes in carbapenem resistance Acinetobacter baumannii isolates from a Turkish university hospital
USS Coskun, E Caliskan, AC Cicek, H Turumtay, C Sandalli
The Journal of Infection in Developing Countries 13 (01), 50-55, 2019
192019
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
CE ÖZTÜRK, E ÇALIŞKAN, İ ŞAHİN
Ankem Derg 25 (1), 42-47, 2011
192011
Investigation of the effects of probiotic bacteria on bacterial translocation that developed during diagnostic laparoscopy: an experimental study
İ Şahin, S Acar, İ Özaydın, C Özaydın, E Çalışkan, MT Yavuz, A İskender
Ankara Microbiology Soc, 2012
16*2012
Investigation of intestinal parasites and level of hygiene knowledge of school students
AA Aytar, EC Öztürk, S Göçmen, E Çaliskan, F Özaras, F Avcioglu, ...
Türkiye Parazitolojii Dergisi 39 (4), 277, 2015
15*2015
An evaluation of six-year Stenotrophomonas maltophilia infections in a university hospital
N Ince, D Yekenkurul, A Danış, E Çalışkan, İ Akkaş
African Health Sciences 20 (3), 1118-1123, 2020
142020
Seroprevalence of hantavirus and borreliaburgdorferi in Düzce (Turkey) forest villages and the relationship with sociodemographic features
N Akar, E ÇALIŞKAN, CE Öztürk, H Ankarali, Ö KILINÇEL, Ş Öksüz, ...
Turkish Journal of Medical Sciences 49 (2), 483-489, 2019
102019
Kan transfüzyonu ve reaksiyonları ile ilgili sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerinin araştırılması
G TOPAL, İ ŞAHİN, E ÇALIŞKAN, Ö KILINÇEL
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 1-5, 2019
92019
Cutaneous larva migrans: report of three cases from the Western Black Sea Region, Turkey
E Çalışkan, E Uslu, H Turan, E Başkan, N Kılıç
Mikrobiyoloji Bulteni 50 (1), 165-169, 2016
92016
Üriner sistem enfeksiyonlarında etken bakteriler ve antibiyotik direnç oranları
BH Keskin, E Çalışkan, S Kaya, E Köse, İ Şahin
Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 51, 254-62, 2021
82021
Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde Kan Ve Kan Bileşenlerinin Kliniklere Göre Kullanımlarının Değerlendirilmesi
P KÜÇÜKTAŞ, İ ŞAHİN, E ÇALIŞKAN, Ö KILINÇEL
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (1), 25-28, 2019
72019
The effect of melatonin on antifungal susceptibility in planktonic and biofilm forms of Candida strains isolated from clinical samples
Ö Kılınçel, E Çalışkan, İ Şahin, CE Öztürk, N Kılıç, Ş Öksüz
Medical Mycology 57 (1), 45-51, 2019
72019
Ayaktan başvuran hastalarda üriner sistem infeksiyonuna neden olan Esherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranlarının ve Genişlemiş …
E Çalışkan, A Dede, AA Aytar, G Biten, E Kaş
ANKEM Dergisi 29 (2), 47-53, 2015
72015
Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde fosfomisin, nitrofurantoin ve siprofloksasin duyarlılığının in vitro olarak değerlendirilmesi
S Soydan, G Karadağ, E Çalışkan, E Kale
Mediterr J Infect Microb Antimicrob 4 (3), 2015
72015
KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PEDİATRİ SERVİSİNDE GASTROENTERİT TANISIYLA İZLENEN ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
M KOÇAK, E ÇALIŞKAN, AO KÖKSAL
Ankem Derg 28 (4), 134-137, 2014
72014
Investigation of tetanus antibody levels in adults
İ ALKAN, CE ÖZTÜRK, E ÇALIŞKAN, A Nida
Duzce Medical Journal 21 (2), 98-102, 2019
62019
Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılıkları
İ ŞAHİN, E ÖZTÜRK, MT YAVUZ, HT ALBAYRAK, G KARADAĞ, ...
Duzce Medical Journal 15 (2), 11-14, 2013
62013
Investigation of plasmid mediated AmpC beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates by phenotypic and genotypic.
E Caliskan, SC US, G Dulger, O Kilincel, H Ankarali, I Sahin
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association 69 (6), 834-839, 2019
52019
Rotavirus frequency in children with acute gastroenteritis who were hospitalized in Keçiören Education and Research Hospital pediatric clinic
M Koçak, E Çalişkan, AO Köksal
Ankem Derg 28 (4), 134-7, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20