Follow
Agata Gąsiorowska
Agata Gąsiorowska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wroclaw Faculty of Psychology
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir, A Luszczynska, T Pyszczynski
Journal of Economic Psychology 36, 55-67, 2013
1282013
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety
A Gasiorowska
Journal of Economic Psychology 43, 64-74, 2014
972014
Gender as a moderator of temperamental causes of impulse buying tendency
A Gasiorowska
Journal of Customer Behaviour 10 (2), 119-142, 2011
932011
Money cues increase agency and decrease prosociality among children: Early signs of market-mode behaviors
A Gasiorowska, LN Chaplin, T Zaleskiewicz, S Wygrab, KD Vohs
Psychological Science 27 (3), 331-344, 2016
902016
Would you do something for me? The effects of money activation on social preferences and social behavior in young children
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, S Wygrab
Journal of Economic Psychology 33, 603-608, 2012
842012
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod.
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 34, 2006
71*2006
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną: psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
66*2011
The Scrooge Effect Revisited: Mortality Salience Increases the Satisfaction Derived from Prosocial Behavior
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 59, 67-76, 2015
602015
Saving can save from death anxiety: Mortality salience and financial decision-making
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
PloS one 8 (11), e79407, 2013
512013
Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game
A Gąsiorowska, AM Hełka
Polish Psychological Bulletin 43 (1), 20-26, 2012
472012
Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie
A Gąsiorowska
422014
Emotional Style Questionnaire: A multidimensional measure of healthy emotionality.
P Kesebir, A Gasiorowska, R Goldman, MJ Hirshberg, RJ Davidson
Psychological assessment 31 (10), 1234, 2019
342019
The Impact of Money Attitudes on the Relationship Between Income and Financial Satisfaction
A Gasiorowska
Polish Psychological Bulletin 46 (2), 197-208, 2015
322015
Money as an existential anxiety buffer: Exposure to money prevents mortality reminders from leading to increased death thoughts
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 79, 394-409, 2018
282018
Kwestionariusz Potrzeby Poznania-konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą
PJ Matusz, J Traczyk, A Gąsiorowska
Psychologia Społeczna 6 (2), 113-128, 2011
242011
The Psychological Meaning of Money
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, KD Vohs
Economic Psychology, 105-122, 2018
192018
Biedni czy bogaci. Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej.
A Gąsiorowska
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki …, 2010
162010
Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego
A Gąsiorowska
Psychologia Ekonomiczna 3, 20-39, 2013
152013
Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy
A Gasiorowska
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, 2008
152008
Model struktury, deteminant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych [The model of structure, determinant and behavioural consequences of impulsive buying]
A Gąsiorowska
Unpublished doctoral dissertation, Wroclaw: Wroclaw University of Technology …, 2003
15*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20