Joanna Konieczna-Sałamatin
Joanna Konieczna-Sałamatin
Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uw.edu.pl - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: epidemiological report of 1465 cases
R Sałamatin, T Pavlikovska, O Sagach, S Nikolayenko, V Kornyushin, ...
Acta Parasitologica 58 (4), 592-598, 2013
762013
Polska-Ukraina: wzajemny wizerunek
J Konieczna
Wzajemny wizerunek, 2001
60*2001
Obraz Polski i Polaków w Europie
L Kolarska-Bobińska
Instytut Spraw Publicznych, 2003
342003
Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce
M Bednarski, E Kryńska, K Pater, M Walewski, J Konieczna, i inni
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008
30*2008
Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych
J Konieczna-Sałamatin
Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2015, 2014
182014
Polacy–Ukraincy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunkow sasiedzkich
J Konieczna
Working Paper (Warsaw, Stefan Batory Foundation), available at: h ttp://www …, 2006
18*2006
Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
M Bożykowski, M Dwórznik, E Giermanowska, A Izdebski, M Jasiński, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
132015
Sektor spółdzielczy-główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce.[W:] Gospodarka społeczna w Polsce (red. S. Nałęcz)
S Nałęcz, J Konieczna
Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 42-87, 2008
13*2008
Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek obcokrajowców na łamach polskiej prasy
I Jóźwiak, J Konieczna-Sałamatin, M Tudorowski
Instytut Spraw Publicznych, 2009
12*2009
Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015.
K Beck, B Gawrońska-Nowak, J Jura, K Kałużyńska, M Keryk, ...
iSEE-Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz; Fundacja "Nasz Wybór", 2015
9*2015
Polska-Ukraina. Spojrzenie przez granicę
J Fomina, J Konieczna-Sałamatin, J Kucharczyk, Ł Wenerski
Instytut Spraw Publicznych, 2013
92013
Strategie przetrwania
J Konieczna-Sałamatin
Integracja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy. Raport ze …, 2009
92009
Polska spółdzielczość na progu XXI wieku. Zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne
S Nałęcz, J Konieczna-Sałamatin
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, 9-52, 2008
9*2008
Poland-Ukraine, Poles-Ukrainians Look Across the Border
J Fomina, J Konieczna-Sałamatin, J Kucharczyk
Institute of Public Affairs, Warsaw, 2013
8*2013
Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków w Ukrainie
J Konieczna-Sałamatin
Instytut Spraw Publicznych, 2010
8*2010
Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw
M Bożykowski, A Izdebski, M Jasiński, J Konieczna-Sałamatin, M Styczeń, ...
Edukacja, 23-38, 2014
72014
Ukraina po pomarańczowej rewolucji-co się zmieniło w postawach i wartościach społeczeństwa
J Konieczna, I Duchnowicz, J Giebułtowski, A Łazar
Ośrodek Studiów Wschodnich, 2006
72006
Migration and Labour Markets in Poland and Ukraine
K Iglicka
Institute of Public Affairs, 2003
72003
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie
R Trzciński, J Stasiowski, J Konieczna-Sałamatin, P Skórska, S Bienias, ...
Ocena skutków regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych …, 2016
62016
Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
M Bożykowski, A Izdebski, M Jasiński, J Konieczna-Sałamatin, M Styczeń, ...
Edukacja, 5-21, 2014
62014
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20