Nihat MOROVA
Nihat MOROVA
İnşaat Mühendisliği,Yrd.Doç.Dr, Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of usability of basalt fibers in hot mix asphalt concrete
N Morova
Construction and Building Materials 47, 175-180, 2013
1402013
Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete
Ş Sargın, M Saltan, N Morova, S Serin, S Terzi
Construction and Building Materials 48, 390-397, 2013
942013
Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures
S Serin, N Morova, M Saltan, S Terzi
Construction and Building Materials 36, 238-244, 2012
712012
Pavement Management Systems Application with Geographic Information System Method
N Morova, S Terzi, S Gökova, M Karaşahin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (1), 2016
132016
Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber
N Morova, S Serin, S Terzi, M Saltan, DO Kucukcapraz, SS Karahancer, ...
Construction and Building Materials 107, 87-94, 2016
122016
Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması
N MOROVA, E ŞENER, S TERZİ, M BEYHAN, B HARMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 (3), 271-278, 2010
102010
Asphalt concrete stability estimation from non-destructive test methods with artificial neural networks
S Terzi, M Karaşahin, S Gökova, M Tahta, N Morova, İ Uzun
Neural Computing and Applications 23 (3), 989-997, 2013
92013
Prediction of the pavement serviceability ratio of rigid highway pavements by artificial neural networks
N MOROVA, S SERİN, S TERZİ, M SALTAN
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 2 (1), 12-25, 2013
92013
Department of Civil Engineering
DA Test
81968
Determining of Flexible Pavement Condition Rating Deduct Value with Fuzzy Logic Algorithm
S TERZİ, N MOROVA, M KARAŞAHİN
INISTA 2009, 168, 2007
62007
Prediction of the marshall stability of reinforced asphalt concrete with steel fiber using fuzzy logic
S Serin, N Morova, M Saltan, S Terzi, M Karaşahin
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 26 (4), 1943-1950, 2014
52014
Bitüm Miktarının Asfalt Betonu Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
N Morova, S Serin, S Terzi
6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, 2011
42011
Kent Bilgi Sisteminin Belediye Hizmetlerinde Uygulama Alanları
N MOROVA
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 3 (2), 7-16, 2007
42007
Kent bilgi sistemi ve uygulaması: Atabey Örneği
N Morova
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
42006
Assessment of seismic damage on the exist buildings using fuzzy logic
U Pınar, M Nihat, E Ahmet, S ERGÜN
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 300 (1), 012062, 2018
32018
Evaluation of colemanite waste as aggregate hot mix asphalt concrete.
N MOROVA, S TERZi
Journal of Natural & Applied Sciences 19 (2), 2015
32015
Kolemanit atıkların sıcak karışım asfalt betonda agrega olarak değerlendirilmesi
N Morova, S Terzi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2), 8-15, 2015
32015
Modeling Marshall stability of steel fiber reinforced asphalt concrete by genetic expression programming
S Terzi, M Saltan, N Morova, S Serin
2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, 2013
32013
Determination of Water Level Changing of Burdur Lake With Fuzzy Logic and Linear Regression Analysis.
E Şener, N Morova
Journal of Natural & Applied Sciences 15 (1), 2011
32011
Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi
E ŞENER, N MOROVA
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15 (1), 60-66, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20