Ondřej Hora
Ondřej Hora
Faculty of social studies, MU Brno
Verified email at apps.fss.muni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Úvod
T Sirovátka
František Šalé-Albert, 2008
104*2008
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC
O Hora, P Kofroň, T Sirovátka
VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2008
252008
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému:(původní, rozšířená verze)
O Hora
VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2008
20*2008
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009)
O Hora, T Sirovátka
VÚPSV, 2012
192012
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění …
O Hora, T Sirovátka, H TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, J Vyhlídal
Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2009
192009
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných:(souhrnná zpráva z výzkumu)
O Hora
VÚPSV, 2008
152008
Institutional determinants of early job insecurity in nine European countries
O Hora, M Horáková, T Sirovátka
NEGOTIATE working paper, 2016
132016
Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života
O Hora
132009
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému
O HORA
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 11, 384, 2008
13*2008
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR
M Horáková, O Hora, J Vyhlídal
VÚPSV, 2010
122010
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU:(výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby)
T Sirovátka, O Hora, P Kofroň, M Rákoczyová, R Trbola
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005
122005
Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil
O Hora
Gender rovné příležitosti výzkum 10 (02), 44-55, 2009
112009
Evaluační výzkum
O Hora, M Suchanec, M Žižlavský
Masarykova univerzita, 2014
102014
The Czech Republic-Activation, Diversification and Marginalisation
T Sirovátka, O Hora
Regulating the Risk of Unemployment: National Adaptations to Post-industrial …, 2011
102011
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi
T Sirovátka, P Horák, M Horáková, O Hora, M Suchanec, M Rákoczyová
MUNI Press Brno, František Šalé-Albert, Boskovice., 2014
92014
Zhodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v České republice v období krize
O Hora, M Suchanec
MUNIpress/Albert, 2014
72014
Příjmově znevýhodnění pracovníci-Pracovní uplatnění a nezaměstnanost jako faktory příjmové situace domácností.
O Hora
72007
Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky
O Hora, M Žižlavský
ALBERT, 2009
62009
Sociální vyloučení a sociální začleňování
O Hora
MATOUŠEK, Oldřich a Alois KŘIŠŤAN, 2013
52013
Public/private mix and social innovation in service provision, fiscal policy and employment
T Sirovatka, B Greve, O Hora, P Horak, M Horakova, J Winkler
Database on financing, employment and governance in social services, NEUJOBS …, 2012
5*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20