Kristina Koppel
Kristina Koppel
Institute of the Estonian Language
Verified email at eki.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database
J Kallas, A Kilgarriff, K Koppel, E Kudritski, M Langemets, J Michelfeit, ...
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the …, 2015
172015
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C Müller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
122019
Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case (s) of GDEX
I Kosem, K Koppel, T Zingano Kuhn, J Michelfeit, C Tiberius
International Journal of Lexicography 32 (2), 119-137, 2019
112019
Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel
J Kallas, K Koppel, M Tuulik
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11, 75-94, 2015
112015
Heade näitelausete automaattuvastamine eesti keele õppesõnastike jaoks
K Koppel
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 53-71, 2017
102017
Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
The XVIII EURALEX International Congress, 749−761, 2018
82018
Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: Issues with and without a solution
K Koppel, A Tavast, M Langemets, J Kallas
Electronic Lexicography in the 21st Century: Smart Lexicography. Proceedings …, 2019
52019
SkELL Corpora as a Part of the Language Portal Sõnaveeb: Problems and Perspectives
K Koppel, J Kallas, M Khokhlova, V Suchomel, V Baisa, J Michelfeit
Proceedings of eLex 2019, 2019
32019
Leksikograafide ja keeleõppijate hinnangud automaatselt tuvastatud korpuslausete sobivusele õppesõnastiku näitelauseks
K Koppel
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 84-112, 2019
22019
Eesti keele kui teise keele õpikute lausete analüüs ja selle rakendamine eri keeleoskustasemete sõnastike näitelausete automaatsel valikul
K Koppel
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 99-119, 2019
22019
From Monolingual to Bilingual Dictionary: The Case of Semi-automated Lexicography on the Example of Estonian–Finnish Dictionary
M Langemets, I Hein, T Heinonen, K Koppel, Ü Viks
Electronic Lexicography in the 21st Century. Proceedings of eLex 2017 …, 2017
22017
A comparison of collocations and word associations in Estonian from the perspective of parts of speech
E Vainik, M Tuulik, K Koppel
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 8 (2 …, 2020
2020
Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele
K Koppel
2020
State-of-the-art on monolingual lexicography for Estonia
J Kallas, M Langemets, K Koppel, M Tuulik
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 7 (1), 25-38, 2019
2019
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress
S Granger, S Krek, L Trap-Jensen, E Chadjipapa, S Creese, B McGillivray, ...
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
2018
Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
2018
Õppijasõbralik korpuslause: automaatse valiku võimalusi
K Koppel, J Kallas
Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 222-250, 2016
2016
internetiajastul: vahendid ja meetodid
J Kallas, K Koppel, M Tuulik
Example sentences in Estonian learners’ dictionaries
K Koppel
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19