Follow
Kursad Demirutku
Kursad Demirutku
Verified email at tedu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Refining the theory of basic individual values.
SH Schwartz, J Cieciuch, M Vecchione, E Davidov, R Fischer, C Beierlein, ...
Journal of personality and social psychology 103 (4), 663, 2012
33022012
Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketinin Türkçe uyarlaması
K Demirutku, N Sümer
Türk psikoloji yazıları 13 (25), 17-25, 2010
202*2010
Parenting styles, internalization of values, and the self-concept
K Demirutku
Middle East Technical University, 2007
113*2007
Using a personality-oriented job analysis to identify attributes to be assessed in officer selection
HC Sümer, N Sümer, K Demirutku, OS Çifci
Military Psychology 13 (3), 129-146, 2001
652001
Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması
HC Sümer, N Sümer, S Çifci, K Demirutku
Türk Psikoloji Dergisi 15 (45), 15-40, 2000
43*2000
Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample
OC Çirakoğlu, D Kökdemir, K Demirutku
Social Behavior and Personality: an international journal 31 (8), 795-806, 2003
372003
Araştırma teknikleri
N Sümer, K Demirutku, T Özkan
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları 40, 2005
352005
Turkish adaptation of the portrait values questionnaire
K Demirutku
Unpublished manuscript). Department of Psychology, Middle East Technical …, 2004
292004
The mediating role of perceived threat in the relationship between casual contact and attitudes towards Syrian refugees in Turkey
OC Çirakoğlu, K Demirutku, O Karakaya
Journal of Refugee Studies 34 (3), 2984-2999, 2021
282021
Cyberloafing behaviors among university students and its relation to Hedonistic-Stimulation value orientation, cyberloafing attitudes, and time spent on the Internet
I Metin-Orta, K Demirutku
Current Psychology 41 (7), 4271-4282, 2022
272022
Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü
K Demirutku
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel …, 2017
252017
Beşeri değerler ile devamsızlık tutumları ve gerekçeleri arasındaki ilişkiler
K Demirutku, S Tekinay
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 505-519, 2016
22*2016
Trafikte çocuk güvenliği: Temel unsurlar, tespitler ve öneriler
B Öz
Nobel Yayın Dağıtım, 2018
112018
İstatistiksel formüller ve tablolar
K Demirutku, NC Okay, A Yaman, FE Kıvanç, B Muratoğlu, Z Yeniçeri
Başken Ü. İİBF. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları …, 2005
102005
Portre değerler anketi’nin (pda57) ve değer sıralama anketi’nin (dsa19) psikometrik özellikleri
K Demirutku, Ö Gümüş-Dirilen
Yayınlanmamış ham veri, 2014
92014
Influence of motivational profile on organizational commitment and job satisfaction: A cultural exploration
K Demirutku
Middle East Technical University, 2000
92000
Psikoloji derslerinde tümdengelim yönteminin kullanılması, internet uygulamaları ve notlandırma sistemi
DDK Kökdemir, K Demirutku
XI. Ulusal Psikoloji Kongresi 19, 22, 2000
82000
Tiyatro izleyicisinin akış deneyimi: duygudurumların çeşitliliği, yoğunluğu ve değerliği hipotezlerinin sınanması
K DEMİRUTKU, D AĞAOĞLU
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 5 (3), 33-60, 2018
72018
Beşeri değerler: Kuramlar, görgül çalışmalar ve değer eğitimi önerileri
K Demirutku
Karakter ve değerler eğitimi. Anı Yayıncılık, 2019
62019
Akademik yazım kuralları kitapçığı
D Kökdemir, K Demirutku, OC Çırakoğlu, G Işın, B Muratoğlu, P Sayın, ...
ELEŞTİREL–YARATICI DÜŞÜNME VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI http://www …, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20