Dominika Latusek
Dominika Latusek
Professor of Management, Kozminski University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei kozminski.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Rozwój teorii organizacji
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
1532011
SUbDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU–LOGIKA WYODRębNIENIA, IDENTYFIKACJA MODELU KONCEPCYJNEGO ORAZ ZAWARTOść TEMATYCZNA1
S CYFERT, W DYDUCH, D LATUSEK‑JURCZAK, J NIEMCZYK
ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 37-49, 2014
752014
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2014
472014
Trust in transitions
D Latusek, KS Cook
Kyklos 65 (4), 512-525, 2012
442012
Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek
38*
Zasady Zarządzania
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer SA, 2014
352014
Zarządzanie międzyorganizacyjne
D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
302011
Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?
D Latusek, PWL Vlaar
Management Learning 46 (2), 211-232, 2015
282015
trust in software projects: A thrice told tale. On dynamic relationships between software engineers, IT project managers, and customers
D Latusek, D Jemielniak
The International Journal of Technology, Knowledge and Society 3 (1), 117-125, 2007
222007
Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw: ćwiczenia
D Jemielniak
Dariusz Jemielniak, 2005
222005
Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study
D Latusek, PWL Vlaar
European Management Journal 36 (1), 12-27, 2018
182018
Collaboration and trust-building in open innovation community
D Latusek-Jurczak, K Prystupa
Journal of Economics & Management 17, 48-62, 2014
182014
When Trust Does Not Matter: The Study of Communication Practices Between High-Tech Companies and Their Clients in the Environment of Distrust
D Latusek
Computer-Mediated Relationships and Trust: Managerial and Organizational …, 2008
132008
Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy–podstawowe pojęcia analityczne,[w:] AK Koźmiński, D. Latusek-Jurczak [red.], Relacje międzyorganizacyjne w naukach o …
D Latusek-Jurczak
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, 2014
122014
Zarządzanie
D Jemielniak, D Latusek
Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i …, 2005
112005
Trust-building in international business ventures
A Gerbasi, D Latusek
Baltic Journal of Management, 2015
102015
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą
D Latusek
W: D. Jemielniak, AK Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik …, 2008
92008
Trustworthiness as an impression
D Latusek
Management Practices in High-Tech Environments, 152-165, 2008
92008
Klasykateoriizarządzania
D Jamielniak, D Latusek-Jurczak, K Prystupa
Warszawa. Poland: WydawnictwoPoltext, 2015
62015
Formy współpracy międzyorganizacyjnej [in:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, ed
D Latusek-Jurczak
AK Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2014
62014
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20