Jerzy Cieślik
Title
Cited by
Cited by
Year
Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes
J Cieślik
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006
1292006
Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among entrepreneurs during transition to a market economy
T Tyszka, J Cieślik, A Domurat, A Macko
The Journal of Socio-Economics 40 (2), 124-131, 2011
1282011
System transferu i komercjalizacji wiedzy w Polsce-siły motoryczne i bariery
R Barski, A Bartosik, S Byczko, J Cieślik, P Głodek, J Guliński, J Koszałka, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010
972010
The speed of internationalization of entrepreneurial start-ups in a transition environment
J Cieslik, E Kaciak
Journal of Developmental Entrepreneurship 14 (04), 375-392, 2009
862009
Przedsiębiorczość, polityka, rozwój.
J Cieślik
Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2014
772014
The impact of geographic diversification on export performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)
J Cieślik, E Kaciak, DHB Welsh
Journal of International Entrepreneurship 10 (1), 70-93, 2012
662012
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
J Cieślik
Aktualne tendencje-implikacje dla polityki gospodarczej. Akademia Leona …, 2010
482010
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
J Cieślik
Aktualne tendencje-implikacje dla polityki gospodarczej. Akademia Leona …, 2010
482010
Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej
J Cieślik, J Guliński, K Matusiak, A Skala-Poźniak
Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, 2011
462011
Entrepreneurship in Emerging Economies: Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development
J Cieślik
Springer International Publishing, 2017
392017
Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu
J Cieślik, K Nikk
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
382011
Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland
J Cieślik, E Kaciak, NT Thongpapanl
International Business Review 24 (5), 772-780, 2015
352015
Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
J Cieślik
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1987
321987
Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
J Cieślik
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1987
321987
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim
J Cieślik
Edukacja, 23-32, 2008
252008
Measuring business ownership across countries and over time: Extending the COMPENDIA data base
A Van Stel, J Cieslik, C Hartog
EIM Business and Policy Research, Scales Research Reports, 2010
232010
The effect of early internationalization on survival, consistency, and growth of export sales
J Cieslik, E Kaciak, DHB Welsh
Journal of Small Business Strategy 21 (1), 39-64, 2010
212010
The effect of early internationalization on survival, consistency, and growth of export sales
J Cieślik, E Kaciak, DHB Welsh
Journal of Small Business Strategy 21 (1), 39-64, 2010
212010
Explaining university students’ career path intentions from their current entrepreneurial exposure
J Cieślik, A van Stel
Journal of Small Business and Enterprise Development, 2017
202017
Capturing Statistically the “Intermediate Zone” Between the Employee and Employer Firm Owner
J Cieslik
International Review of Entrepreneurship 13 (3), 205-214, 2015
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20