Follow
Cesur Pehlevan
Cesur Pehlevan
Verified email at yyu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Macrovertebrate paleontology and the Pliocene habitat of Ardipithecus ramidus
TD White, SH Ambrose, G Suwa, DF Su, D DeGusta, RL Bernor, ...
science 326 (5949), 67-93, 2009
2862009
A new great ape from the late Miocene of Turkey
ES GüLEç, A Sevim, C Pehlevan, F Kaya
Anthropological science 115 (2), 153-158, 2007
752007
Karagündüz Erken Demir Çağı İskeletleri
A Sevim, C Pehlevan, A Açıkkol, H Yılmaz, E Güleç
Arkeometri Sonuçları Toplantısı 17, 37-48, 2002
452002
Rhinocerotidae
IX Giaourtsakis, C Pehlevan, Y Haile-Selassie
Ardipithecus kadabba: Late Miocene Evidence from the Middle Awash Ethiopia …, 2009
43*2009
Karagündüz kazısından çıkarılan iskeletlerin paleoantropolojik analizi
İ Özer, A Sevim, C Pehlevan, O Arman, P Gözlük, E Güleç
Arkeometri Sonuçları Toplantısı 14, 75-96, 1999
301999
Magnetostratigraphy and paleoecology of the hominid-bearing locality Çorakyerler, Tuglu formation (Çankiri Basin, Central Anatolia)
F Kaya, N Kaymakçi, F Bibi, JT Eronen, C Pehlevan, AC Erkman, ...
Journal of Vertebrate Paleontology 36 (2), e1071710, 2016
282016
Zooarchaeological studies at Üçagızlı Cave: preliminary results on Paleolithic subsistence and shell ornaments
MC Stiner, C Pehlevan, M Sagir, I Özer
Kazı Sonuçları Toplantisi, 29-36, 2002
242002
A new late Miocene hominoid from Turkey
A Sevim
American Journal of Physical Anthropology Supplement 32, 134-135, 2001
232001
Macrovertebrate Paleontology and the Pliocene Habitat of Ardipithecus ramidus [Summary]
TD White, SH Ambrose, G Suwa, DF Su, D DeGusta, RL Bernor, ...
Science 326 (5949), 67-67, 2009
172009
Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi
A Sevim, İ Özer, C Pehlevan, O Arman, A Yiğit, E Güleç
Arkeometri Sonuçları Toplantısı 14, 65-73, 1999
171999
Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı
A Sevim, C Pehlevan, A Yigit, P Gözlük
Kültür Bakanlıgı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü 22, 37-40, 1999
101999
Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler
İ Özer, A Sevim, C Pehlevan, O Arman, P Gözlük, E Güleç
Arkeometri Sonuçları Toplantısı 15, 101-108, 2000
92000
Tarsus makam cami insanlarında ağız ve diş sağlığı
P Gözlük Kırmızıoğlu, O Başoğlu, C Pehlevan, E Eser, B Kocaoğlu, ...
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
82016
Yılı Antalya-Antakya Yüzey Araştırması
E Güleç, S Khun, A Sevim, C Pehlevan
Araştırma Sonuçları Toplantısı 15 (2), 247-254, 1996
81996
Yılı Sivas/Hayranlı Haliminhanı Kazısı
S Demirci, E Güleç, İ Özer, C Pehlevan, A Yiğit, F Kaya, C Erkman
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 28, 141-156, 2005
72005
Kurutlu Kazısı
AC Erkman, ŞÖ Özkurt, C Pehlevan
Kazı Sonuçları Toplantısı 38 (1), 457-464, 2017
62017
The people of Diyarbakir/Salat Tepe in the chalcolithic and Middle Bronze Age
O Başoğlu
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15 (3), 237-237, 2015
62015
Eski Anadolu insanlarında ağız ve diş sağlığı
E Güleç, A Açıkkol, C Pehlevan
Antropoloji Dergisi 16, 33-51, 2004
62004
Yılı Sivas/Haliminhanı-Hayranlı Kazısı
E Güleç, Y Altın, A Açıkkol, ŞÖ Özkurt, C Pehlevan, AC Erkman, F Kaya, ...
Kazı Sonuçları Toplantısı 32 (2), 48-55, 2009
52009
Çorakyerler (Çankırı) rhinocerotidae (Mammalia) buluntularının değerlendirilmesi
C Pehlevan
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü,, Ankara, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20