Karel Koliš
Title
Cited by
Cited by
Year
Differences between B2B and B2C customer relationship management. Findings from the Czech Republic
K Kolis, K Jirinova
European scientific journal, 2013
102013
The Impact of the Customer Relationship Management on a Company's Financial Performance
K Kolis, K Jirinova
European Conference on Management, Leadership & Governance, 11/2013, 129-135, 2013
72013
Hierarchical structure of criteria used for contractor selection for construction works. Empirical research from the Czech Republic
J Hajek, L Vrbova, K Kolis
International Journal of Procurement Management 10 (4), 444-460, 2017
62017
Development of the digital forensics laboratory management system using ISO 9001 and ISO/IEC 17025
O HYKŠ, K KOLIŠ
IDIMT, 87-94, 2014
52014
Digital Forensics Laboratory Process Model
J Hájek, O Hykš, K Koliš, J Veber
EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 61-69, 2015
32015
Role of Customers in Stakeholders' Approach in Company Corporate Governance
K Kolis, A Kubicek
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012
3*2012
Price as the only Criterion to Evaluate Bids for Public Contracts. Findings from the Czech Republic
L Vrbová, J Hájek, K Koliš
SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism …, 2014
2*2014
The Usage of Open Innovation, Innovation Problems and Trends Comprehensive View on Innovation Activities Service SMEs in the Czech Republic
K Jirinova, K Kolis, M Andera
International Journal of Business and Management Study 2 (1), 108-112, 2015
2015
REVIEW OF SERVICE INNOVATION IN CZECH COMPANIES
K Kolis, K Jirinova, M Andera
2014
Relationship between importance of price and number of bids for public contracts. Evidence from the Czech republic
J HÁJEK, L VRBOVÁ, K KOLIŠ
SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism …, 2014
2014
Partial Evaluation Criteria Used to Evaluate Bids for Construction Works.
JH Lucie Vrbová, Karel Koliš
10th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 8, 2014
2014
Prozákaznický přístup jako faktor prosperity firem? Výzkum mezi malými a středními podniky v ČR
K Kolis, K Jirinova
Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku …, 2013
2013
Mono versus Multiple Criteria Evaluation of Bids in Public Procurements
L Vrbová, J Hájek, K Koliš
MAGNANIMITAS, 2013, 9, 2013
2013
RESEARCH OF CUSTOMER-CENTRIC APPROACH AND INVOLVEMENT OF CUSTOMERS INTO INNOVATION PROCESS ACROSS CZECH SMES
K Kolis, K Jirinova
2013
Vztah správních orgánů k zákazníkům a jeho odraz ve finanční výkonnosti organizací
K Koliš, A Kubíček
FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ, 144, 2012
2012
Sociální sítě pro řízení znalostí akademických pracovníků
K Koliš, L Vrbová
Znalosti pro tržní praxi, 6s, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16