Uğur Sadioğlu
Uğur Sadioğlu
Doç.Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hacettepe.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri 1923-2006
M Kaynar, B Mutluay, D Özsel, E Altaylı, O Çavdar, S Ateş, U Sadioğlu
İmge Kitabevii, 2007
382007
Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz
U Sadioğlu, M Yıldız
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2 …, 2007
192007
Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 18 (1), 1-22, 2009
162009
Centre‐periphery conflict and ideological distance in Turkey
L Röth, A Kaiser, Ç Varol, U Sadioğlu
Swiss Political Science Review 22 (4), 585-607, 2016
112016
Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments
U Sadioglu, K Dede
IGI Global, 2016
112016
Yeni büyükşehir belediyesi modelinde belde belediyelerin sonu: Değirmendere örneği
U SADİOĞLU, K DEDE, AA YÜCEYILMAZ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 (2 …, 2017
82017
Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 129-171, 2011
82011
Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014
62014
Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (Mart 2014), 197-224, 2014
62014
Yerelleşme Politikaları ve Türkiye Örneği
U Sadioğlu
Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, 656-691, 2013
62013
Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 343-376, 2013
62013
Belediyelerde Personel Politikasini Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
Memleket Siyaset Yönetim Dergisi 2 (5), 63-96, 2013
62013
Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar
DN Leblebici, A Kurban, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2 …, 2012
62012
Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları
U Sadioğlu, İ Özacit, U Ömürgönülşen
Yasama Dergisi, 72-95, 2015
52015
Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments
U Sadioglu, K Dede
IGI Global, 2016
42016
Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi
U SADİOĞLU, V TİRYAKİ, A KORKMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 757-796, 2016
42016
Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye'de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi
U Sadioğlu, MK Öktem
Sosyoekonomi Dergisi 7 (16), 41-68, 2011
42011
Ulusal Kalkınmanın Döngüsü: Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Sorunsalı
U Sadioğlu, MK Öktem
4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1, 83-102, 2009
42009
Policy Analysis in Turkey’s Central Government: Current Practices and Future Challenges
U Sadioğlu
Policy Analysis in Turkey, 76-77, 2018
32018
Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi
U Sadioğlu, RE Erdinçler
Memleket Siyaset Yönetim 13 (29), 59-78, 2018
32018
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20