Folgen
Uğur Sadioğlu
Uğur Sadioğlu
Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hacettepe.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri 1923-2006
M Kaynar, B Mutluay, D Özsel, E Altaylı, O Çavdar, S Ateş, U Sadioğlu
İmge Kitabevii, 2007
852007
Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz
U Sadioğlu, M Yıldız
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2 …, 2007
312007
Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 18 (1), 1-22, 2009
262009
Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları
U Sadioğlu, İ Özacit, U Ömürgönülşen
Yasama Dergisi, 72-95, 2015
242015
Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar
DN Leblebici, A Kurban, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2 …, 2012
202012
Yeni büyükşehir belediyesi modelinde belde belediyelerin sonu: Değirmendere örneği
U Sadioğlu, D Kadir, A arda YÜCEYILMAZ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 (2 …, 2017
192017
Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi
U SADİOĞLU, V TİRYAKİ, A KORKMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 757-796, 2016
192016
Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments
U Sadioglu, K Dede
IGI Global, 2016
172016
Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Anlamı Aktörleri ve Amaçları
U Sadioğlu, E Ergönül
İdealkent 30 (11), 878-908, 2020
152020
İklim değişikliği farkındalığı ve toplum bilinci: İstanbul örneği
E AĞIRALAN, U Sadioğlu
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 627-654, 2021
142021
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 25. TARAFLAR KONFERANSI (COP25)
U Sadioğlu, E AĞIRALAN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (Ek Sayı …, 2020
142020
Centre‐periphery conflict and ideological distance in Turkey
L Röth, A Kaiser, Ç Varol, U Sadioğlu
Swiss Political Science Review 22 (4), 585-607, 2016
142016
Yönetsel sürecin bir fonksiyonu olarak kurumsal sosyal sorumluluk
MK ÖKTEM, U Sadioğlu, N Turgut
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 5 (1), 83-112, 2017
132017
Yerelleşme Politikaları ve Türkiye Örneği
U Sadioğlu
Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, 656-691, 2013
132013
İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme
K Demirhan, U Sadioğlu
International Journal of Economic Studies 2 (4), 105-116, 2016
122016
Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 129-171, 2011
122011
Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri
U Ömürgönülşen, U Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014
112014
Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (Mart 2014), 197-224, 2014
102014
Belediyelerde Personel Politikasini Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği
U Sadioğlu, U Ömürgönülşen
Memleket Siyaset Yönetim Dergisi 2 (5), 63-96, 2013
102013
Yaşam boyu öğrenme ve akıllı kentler
U Sadioğlu, B Dinç
Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 1 (1), 63-88, 2019
92019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20