Roza Bazinska
Roza Bazinska
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
On the dominance of moral categories in impression formation
B Wojciszke, R Bazinska, M Jaworski
Personality and Social Psychology Bulletin 24 (12), 1251-1263, 1998
7171998
Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness
D Szczygieł, J Buczny, R Bazińska
Personality and Individual differences 52 (3), 433-437, 2012
982012
Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji
A Bańka, R Bazińska, A Wołowska
Czasopismo Psychologiczne 8 (1), 65-84, 2002
982002
Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla.[The structure of narcissism measured with Polish adaptation of Raskin and Hall NPI]
R Bazińska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne 6, 171-187, 2000
742000
Praca emocjonalna w zawodach usługowych–pojęcie, przegląd teorii i badań
D Szczygieł, R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski
Psychologia Społeczna 4 (3), 155-166, 2009
352009
Emotional intelligence as a moderator in the relationship between negative emotions and emotional exhaustion among employees in service sector occupations
D Szczygieł, R Bazińska
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 201-212, 2013
322013
Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational …
Ł Baka, R Bazińska
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 22 (1), 32-39, 2016
202016
Model złożoności Ja w ujęciu Patricii Linville: Predykcje teoretyczne i pomiar
A Barczak, T Besta, R Banaśkiewicz-Bazińska
Psychologia Jakości Życia 6, 2007
152007
Drawing inferences on moral and competence-related traits from the same behavioural information
R Bazinska, B Wojciszke
Polish Psychological Bulletin 27, 293-300, 1996
121996
Strategie pracy emocjonalnej–konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej [Emotional labor strategies–structure and validity of the Emotional Labor Scale]
R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski, D Szczygieł
Psychologia zarządzania w organizacji, 170-195, 2010
102010
Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego
A Wołowska, A Bańka, R Bazińska
Czasopismo Psychologiczne, 16 2, 225-235, 2010
72010
The structure of narcissism measured with Polish adaptation of Raskin and Hall NPI
R Bazińska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne 6, 171-187, 2000
72000
Doświadczane emocje i ich regulacja jako wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników usług
R Bazińska, D Szczygieł
Czasopismo Psychologiczne 18 (1), 1-11, 2012
62012
Konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej-strategie pracy emocjonalnej w zawodach usługowych
R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski, D Szczygieł
Psychologia zarządzania w organizacji. PWN, Warszawa, 170-195, 2010
42010
The mystery of communion in narcissism: The success-as-a-flaw effect
K Drat-Ruszczak, R Bazińska, A Niemyjska
Polish Psychological Bulletin, 2014
32014
Preferowanie sprawności i ignorowanie moralności jako wyraz narcystycznej regulacji obrazu Ja1
R Bazińska, K Drat-Ruszczak, M Pałucha
Czasopismo Psychologiczne-Pychological Journal 10 (2), 2004
32004
Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Ruskina i Halla
R Banaśkiewicz-Bazińska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne-Pychological Journal 8, 2000
32000
Validation of the Polish version of the Collective Self-Esteem Scale
R Bazińska
Current Issues in Personality Psychology 3, 125-137, 2015
22015
Emotional labour in service roles–conceptualization, theories and research
D Szczygieł, R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski
Psychol Spol 3 (11), 155-66, 2009
22009
Hunting lovers: Narcissists keep trophies from their past relationships
A Niemyjska, R Bazińska, K Drat-Ruszczak
Personality and Individual Differences 163, 110060, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20