Marjo Kuronen
Title
Cited by
Cited by
Year
Eronnut perhe
M Kuronen
Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa …, 2003
1012003
Valtaistumista vai voimavaraistumista–Feministisiä näkökulmia empowermentiin sosiaalityön käsitteenä ja käytäntönä
M Kuronen
Teoksessa Marjo Kuronen, Riitta Granfelt, Leo Nyqvist & Päivi Petrelius …, 2004
982004
Lapsen hyväksi naisten kesken: tutkimus äitiys-ja lastenneuvolan toimintakäytännöistä
M Kuronen
Stakes, 1994
831994
The motivation, professional development and identity of social work students in four European countries
S Hackett, M Kuronen, AL Matthies, B Kresal
European Journal of Social Work 6 (2), 163-178, 2003
792003
Sukupuoli ja sosiaalityö
M Kuronen, R Granfelt, L Nyqvist, P Petrelius
Jyväskylä: PS-kustannus, 5-18, 2004
722004
Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983
KM Hytönen, A Malinen, P Salenius, J Haikari, P Markkola, M Kuronen, ...
Sosiaali-ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; 2016: 22, 2016
552016
Comparing local strategies and practices: Recollections from two qualitative cross-national research projects
MV Gómez, M Kuronen
Qualitative Research 11 (6), 683-697, 2011
482011
Research on families and family policies in Europe: State of the art
M Kuronen
Family research centre, University of Jyväskylä, 2010
462010
The contested concept of vulnerability–a literature review: Vulnerability-käsitteen kiistanalaiset merkitykset–systemaattinen kirjallisuuskatsaus
E Virokannas, S Liuski, M Kuronen
European Journal of Social Work 23 (2), 327-339, 2020
422020
The social organisation of motherhood: advice giving in maternity and child health care in Scotland and Finland
MMLA Kuronen
University of Stirling, 1999
351999
Onnellinen ja ongelmallinen äitiys: Tutkimus lasten hoidon ja kasvatuksen asiantuntijoiden äitiyttä koskevista käsityksistä
M Kuronen
Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, 1989
351989
Feministinen tutkimus ja sosiaalityön tutkimus–kohtaamisia ja kohtaamattomuutta
M Kuronen
Teoksessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim …, 2009
332009
Research on families and family policies in Europemajor trends
K Jokinen, M Kuronen
Wellbeing of families in future Europe-challenges for research and policy …, 2011
322011
Perhetutkimuksen suuntauksia
R Jallinoja, H Hurme, K Jokinen
Helsinki: Gaudeamus, 48-49, 2014
302014
Supporting families: the role of family work in child welfare
M Kuronen, P Lahtinen, H Forsberg, T Kröger
Social work and child welfare politics. Through Nordic lenses, 65-81, 2010
302010
Perheen ideologinen tuottaminen
M Kuronen
Teoksessa Riitta Jallinoja, Helena Hurme ja Kimmo Jokinen Perhetutkimuksen …, 2014
282014
Parempaa sosiaalityötä vai teknologian orjuutta?–ihmisläheisen tietojärjestelmien kehittämisen mahdollisuudet sosiaalityössä
M Kuronen, H Isomäki, A Pohjola, A Kääriäinen, S Kuusisto-Niemi
Teoksessa Pohjola, Anneli, Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim …, 2010
262010
Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus
R Haverinen, M Kuronen, T Pösö
Vastapaino, 2014
252014
Lapset kertovat perheestä-mitä kuulemme?
K Jokinen, K Malinen, H Pirskanen, S Moilanen, S Rautakorpi, ...
Ketä kiinnostaa?, 175-197, 2013
242013
Sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön kiinnostus vuorovaikutukseen ja kieleen
M Kuronen
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 217-225, 2004
242004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20