Follow
Mustafa Yıldırım
Mustafa Yıldırım
Düzce Üniversiteside Enfeksiyon Profesörü
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Phospholipase and proteinase activities in different Candida species isolated from anatomically distinct sites of healthy adults
S Oksuz, I Sahin, M Yildirim, A Gulcan, T Yavuz, D Kaya, AN Koc
Japanese journal of infectious diseases 60 (5), 280-283, 2007
1122007
Assessment of HAV and HEV seroprevalence in children living in post-earthquake camps from Düzce, Turkey
I Sencan, I Sahin, D Kaya, S Oksuz, M Yildirim
European journal of epidemiology 19, 461-465, 2004
712004
Bir devlet hastanesi sağlık çalışanlarında HBV ve HCV seroprevalansının araştırılması
Ş Öksüz, M YILDIRIM, Ç ÖZAYDIN, İ Şahin, H ARABACI, G Gemici
Ankem Dergisi 23 (1), 30-33, 2009
502009
Unrecognized abrasions and occupational exposures to blood-borne pathogens among health care workers in Turkey
I Sencan, I Sahin, M Yildirim, N Yesildal
Occupational Medicine 54 (3), 202-206, 2004
492004
Enterokoklar ve enterokoklarla gelisen infeksiyonlar
M Yıldırım
Duzce Medical Journal 9 (2), 46-52, 2007
482007
Hand carriage of Candida species and risk factors in hospital personnel
M Y1ıld1ır1ım, I Sahin, A Kucukbayrak, D Ozdemir, M Tevfik Yavuz, ...
Mycoses 50 (3), 189-192, 2007
422007
Echocardiographic manifestations of pandemic 2009 (H1N1) influenza a virus infection
I Erden, EC Erden, H Özhan, M Yildirim, S Yalçin, LY Aydin, T Dumlu
Journal of Infection 61 (1), 60-65, 2010
402010
Role of ultrasonographic chronic kidney disease score in the assessment of chronic kidney disease
M Yaprak, Ö Çakır, MN Turan, R Dayanan, S Akın, E Değirmen, M Yıldırım, ...
International urology and nephrology 49, 123-131, 2017
372017
Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Ş Öksüz, T Yavuz, İ Şahin, M Yıldırım, M Akgünoğlu, D Kaya, E Öztürk
Türk Mikrobiyol Cem Derg 38 (3-4), 117-21, 2008
262008
Vancomycin and high-level aminoglycoside resistant Enterococcus carriage and the risk factors related to resistance in hospitalized patients
M Yildirim, I Sencan, D Ozdemir, S Oksüz, Z Yilmaz, I Sahin
Mikrobiyoloji bulteni 41 (2), 271-277, 2007
232007
Antibiotic consumption in Turkish hospitals; a multi-centre point prevalence study
E Guclu, A Ogutlu, O Karabay, T Demirdal, I Erayman, S Hosoglu, ...
Journal of chemotherapy 29 (1), 19-24, 2017
222017
Attitudes and behaviors of Family Physicians regarding use of antibiotics
O Karabay, D Özdemir, E Güçlü, M Yıldırım, N İnce, A Küçükbayrak, ...
Journal of Microbiology and Infectious Diseases 1 (02), 53-57, 2011
212011
Sivas ili merkezinde semptomatik ve asemptomatik yetişkin bireylerde Helicobacter pylori seroprevalansı
A Alim, AD Ataş, T Güneş, M Ataş, M Yıldırım, A Öztekin, H Yıldızbaş
CÜ Tıp Fak Derg 26 (2), 75-80, 2004
212004
Düzce bölgesi kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı
Ş Öksüz, M Yıldırım, Ç Özaydın, İ Şahin, İ Şencan
Viral Hepatit Derg 13 (1), 27-30, 2008
162008
Kronik hemodiyaliz hastalarında hepatit B ve C belirleyicilerinin değerlendirilmesi
İ Şencan, İ Şahin, N Çatakoğlu, O Üsküdar, Z Bahtiyar, M Yıldırım
Viral Hepatit Derg 1, 643-6, 2002
162002
Hand carriage of Candida occurs at lesser rates in hospital personnel who use antimicrobial hand disinfectant
M Yildirim, I Sahin, S Oksuz, I Sencan, A Kucukbayrak, S Cakir, C Ozaydin
Scandinavian Journal of Infectious Diseases 46 (9), 633-636, 2014
152014
Acute calculous cholecystitis caused by Candida lusitaniae: an unusual causative organism in a patient without underlying malignancy
M Yildirim, I Ozaydin, I Sahin, M Yasar
Japanese journal of infectious diseases 61 (2), 138-139, 2008
152008
Hemodiyaliz hastalarında burunda metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı
İ Şencan, D Kaya, N Çatakoğlu, İ Şahin, Z Bahtiyar
İnfeksiyon Dergisi, 2003
152003
Predictors for tuberculosis co-infection in people living with HIV/AIDS
E Zerdali, İY Nakir, S Sürme, U Sayılı, M Yıldırım
African Health Sciences 21 (3), 995-1002, 2021
132021
Convergence in house prices across OECD countries: A panel data analysis
C Demir, MO Yildirim
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017
132017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20