Dr. Deniz Mertkan GEZGİN
Dr. Deniz Mertkan GEZGİN
Trakya University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology, Turkey
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı
M Adnan, DM Gezgin
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49 (1), 141-158, 2016
66*2016
Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors
DM Gezgin, Ö Çakır
Journal of Human Sciences 13 (2), 2504-2519, 2016
602016
Nomophobia prevalence among pre-service teachers: A case of Trakya University
DM GEZGİN, E ŞUMUER, O ARSLAN, S YILDIRIM
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 2017
50*2017
The Investigation of Social Network Users’ Nomophobia Levels regarding to various Factors [Sosyal Ağ kullanıcıları arasinda nomofobi yayginliğinin çeşitli faktörler açısından …
DM Gezgin, YL Sahin, S Yildirim
Educational Technology Theory and Practice 7 (1), 1-15, 2017
46*2017
Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi [Examination of the Relationship Between Nomophobia Levels and …
GK Akilli, DM Gezgin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (40), 51-69, 2016
43*2016
Investigation of the computer education and instructional technologies students' awareness to cyber-bullying
DM Gezgin, C Çuhadar
Journal of Educational Sciences Research, 2012
39*2012
The Relationship between Levels of Nomophobia Prevalence and Internet Addiction among High School Students: The Factors Influencing Nomophobia.
DM Gezgin, O Cakir, S Yildirim
International Journal of Research in Education and Science 4 (1), 215-225, 2018
32*2018
Understanding Patterns for Smartphone Addiction: Age, Sleep Duration, Social Network Use and Fear of Missing Out
DM Gezgin
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (2), 409-421, 2018
22*2018
EXPLORING THE INFLUENCE OF THE PATTERNS OF MOBILE INTERNET USE ON UNIVERSITY STUDENTS’NOMOPHOBIA LEVELS
DM Gezgin
European Journal of Education Studies, 2017
212017
Social networks users: fear of missing out in preservice teachers
DM Gezgin, NB Hamutoglu, O Gemikonakli, I Raman
Journal of Education and Practice 8 (17), 156-168, 2017
172017
Relationship between Nomophobia and Fear of Missing out among Turkish University Students.
DM Gezgin, NB Hamutoglu, G Sezen-Gultekin, O Gemikonakli
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (4), 549-561, 2018
162018
The Relationship between Nomophobia and Loneliness among Turkish Adolescents.
DM Gezgin, NB Hamutoglu, G Sezen-Gultekin, T Ayas
International Journal of Research in Education and Science 4 (2), 358-374, 2018
152018
Mobile learning according to students of computer engineering and computer education: A comparison of attitudes.
DM Gezgin, M Adnan, M Acar Guvendir
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (1), 4-17, 2018
122018
Makina Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya ilişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
DM Gezgin, M Adnan
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 509-525, 2016
92016
The Effect of Mobile Learning Approach on University Students' Academic Success for Database Management Systems Course
DM Gezgin
International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) 17 (1), 15-30, 2019
72019
Genç nesil arasında yaygınlaşan bir bağımlılık: Akıllı telefon bağımlılığının cinsiyet, akademik başarı ve mobil oyun oynama değişkenleri açısından incelenmesi [A spreading …
DM Gezgin, NB Hamutoğlu, Y Samur, S Yildirim
Educational Technology Theory and Practice 8 (2), 212-231, 2018
62018
Preservice teachers' metaphorical perceptions on smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO)
DM Gezgin, NB Hamutoğlu, G Sezen-Gültekin, S Yildirim
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 733-783, 2019
5*2019
The Analysis of the Relationship between Being a Cyberbully and Cybervictim among Adolescents in Terms of Different Variables
Ö Çakır, DM Gezgin, T Ayas
International Journal of Progressive Education(IJPE) 12 (3), http://www …, 2016
52016
The Technical Analysis of the Comparison of 802.11 n Wireless Network Standard
DM Gezgin, E Buluş
International Scientific Conference, 2008
52008
The Security Suggestions for Wireless Access Points
DM GEZGİN, E BULUŞ, HN BULUŞ
5*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20