Aljosa Vodopija
Aljosa Vodopija
Verified email at ijs.si
Title
Cited by
Cited by
Year
A personal decision support system for heart failure management (heartman): study protocol of the heartman randomized controlled trial
A Baert, E Clays, L Bolliger, D De Smedt, M Lustrek, A Vodopija, ...
BMC cardiovascular disorders 18 (1), 1-9, 2018
172018
Constrained Multiobjective Optimization for the Design of Energy-Efficient Context Recognition Systems
A Vodopija, V Janko, M Luštrek, B Filipič
International Conference on Bioinspired Methods and Their Applications, 308-320, 2020
12020
Ensemble-based constraint handling in multiobjective optimization
A Vodopija, A Oyama, B Filipič
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2019
12019
Comparing black-box differential evolution and classic differential evolution
A Vodopija, T Tušar, B Filipič
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2018
12018
Predictive models to improve the wellbeing of heart-failure patients
A Vodopija, M Mlakar, M Luštrek
In Proceedings of 16th Conference on Artificial Inteligence in Medicine …, 2017
12017
Aplikacija za pomoč pri telesni vadbi bolnikov s srčnim popuščanjem
M Luštrek, E Dovgan, A Vodopija, M Bohanec, A Baert, S Pardaens, ...
V: Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje: zbornik 19, 61-62, 0
1
Proof-of-concept trial results of the HeartMan mobile personal health system for self-management in congestive heart failure
E Clays, PE Puddu, M Luštrek, G Pioggia, J Derboven, M Vrana, ...
Scientific Reports 11 (1), 1-10, 2021
2021
A Personal Health System for Self-Management of Congestive Heart Failure (HeartMan): Development, Technical Evaluation, and Proof-of-Concept Randomized Controlled Trial
M Luštrek, M Bohanec, CC Barca, MC Ciancarelli, E Clays, AA Dawodu, ...
JMIR Medical Informatics 9 (3), e24501, 2021
2021
Analiza glasu kot diagnostična metoda za odkrivanje Parkinsonove bolezni Speech Anlysis as a Diagnostic Method for the Detection of Parkinson’s Disease
A Levstek, D Silan, A Vodopija
2020
Sequential-ring Model for Elevator Group Control
A Vodopija, J Stork, T Bartz-Beielstein, B Filipic
Journal of Electronic Systems Volume 8 (4), 119, 2018
2018
Napovedovanje umrljivosti za manjše populacije: magistrsko delo
A Vodopija
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017
2017
Spleti in homologija Hovanova: delo diplomskega seminarja
A Vodopija
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2013
2013
Model-Based Multiobjective Optimization of Elevator Group Control
A Vodopija, J Stork, T Bartz-Beielstein, B Filipic
Hospitalisation Prediction from Telemonitoring Data in Congestive Heart Failure Patients
B Cvetković, A Vodopija, D Rudel, Z Balorda, M Luštrek
Age [meanąsd] 71, 9.4, 0
Napovedovanje hospitalizaciji pri bolnikih s srčnim popuščanjem iz podatkov telespremljanja
A Vodopija, B Cvetković, M Luštrek, D Rudel, Z Balorda
SPLETI IN HOMOLOGIJA HOVANOVA
A Vodopija
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16