Follow
Sibel Somyurek
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik
S Somyürek
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (1), 63-80, 2014
264*2014
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
2322009
Open social student modeling for personalized learning
P Brusilovsky, S Somyürek, J Guerra, R Hosseini, V Zadorozhny, ...
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 4 (3), 450-461, 2015
1062015
An intelligent interface for learning content: Combining an open learner model and social comparison to support self-regulated learning and engagement
J Guerra, R Hosseini, S Somyurek, P Brusilovsky
Proceedings of the 21st international conference on intelligent user …, 2016
972016
An effective educational tool: construction kits for fun and meaningful learning
S Somyürek
International Journal of Technology and Design Education 25 (1), 25-41, 2015
952015
The new trends in adaptive educational hypermedia systems
S Somyürek
The international review of research in open and distributed learning 16 (1), 2015
672015
The value of social: Comparing open student modeling and open social student modeling
P Brusilovsky, S Somyürek, J Guerra, R Hosseini, V Zadorozhny
International conference on user modeling, adaptation, and personalization …, 2015
492015
Digital competence: Is it an innate talent of the new generation or an ability that must be developed?
S Somyürek, BK Coşkun
British Journal of Educational Technology 44 (5), E163-E166, 2013
462013
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi
S Şahin, B Atasoy, S Somyürek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2), 2010
442010
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARINDA KULLANILAN ÖN ÖRGÜTLEYİCİLERİN ALAN BAĞIMLI VE ALAN BAĞIMSIZ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
S Somyürek, Hİ Yalin
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (4), 587-607, 2007
43*2007
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
40*2008
Student modeling: Recognizing the individual needs of users in e-learning environments
S Somyürek
Journal of Human Sciences 6 (2), 429-450, 2009
312009
Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma
S SOMYÜREK
Bilişim Teknolojileri Dergisi 2 (1), 2009
302009
Uyarlanabilir eğitsel web ortamlarının öğrencilerin akademik başarısına ve gezinmesine etkisi
S Somyürek
Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008
26*2008
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
172015
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi
S ÖZDEMİR, B Atasoy, S Somyürek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
16*2007
Supporting knowledge monitoring ability: open learner modeling vs. open social learner modeling
S Somyürek, P Brusilovsky, J Guerra
Research and Practice in Technology Enhanced Learning 15 (1), 1-24, 2020
132020
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK CİSİMLER VE HACİM ÖLÇME KONUSUNA YÖNELİK YAZILI ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
T Demirel, S Somyürek, G YILMAZ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 191-211, 2017
102017
How do students perceive their own and their peers' progress in e-learning?
S Somyürek, P Brusilovsky, A Çebi, K Akhüseyinoğlu, T Güyer
The International Journal of Information and Learning Technology, 2020
82020
Adaptive learning systems: Supporting navigation with customized suggestions
S Somyürek, Hİ Yalın
Journal of Human Sciences 11 (1), 55-77, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20